Książki

Informujemy że...

...nakłady książkowe wyczerpały się i dysponujemy wyłącznie wersją elektroniczną poniższych publikacji:

1. Finansowe, bilansowe i ekonomiczne zasady funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej

2. Dokumentacja zasad ( polityki) rachunkowości , Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej

Cena za 1 egzemplarz 100zł + VAT.

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt: tel. 22 848-05-04, bądź drogą elektroniczną:

Publikacje wydane przez p. Krzysztofa Dziewiora:

Finansowe, bilansowe i ekonomiczne zasady funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej

Krzysztof Hubert Dziewior

Okładka: Finansowe, bilansowe o ekonomiczne zasady funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej

Opracowanie zostało napisane dla potrzeb służb finansowo-księgowych i ekonomicznych spółdzielni mieszkaniowych. Przyczyniła się do jego powstania nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz rewolucja podatkowa w sfrze podatków pośrednich i bezpośrednich w niszy mieszkaniowej. Czynniki te i zmieniajace się uwarunkowania w jakich przyszło funkcjonować spółdzielczości mieszkaniowej, zmuszają zarządy spółdzielni do zupełnie nowego podejścia do problemu ponoszonych przez spółdzielnię kosztów, zderzania tych kosztów z przychodami oraz określania wysokości osiągniętego przez spółdzielnię dochodu.

Wydawca: Centrum Informacji i Doradztwa Finansowego | Zamówienia