Uwaga: zmiana adresu siedziby firmy

Aktualny adres to:
ul. Poznańska 17 lok. 13
00-680 Warszawa,
tel. (22) 848 05 04, kom. 721 48 05 04

Polecamy nowe skrypty autorstwa Krzysztofa Huberta Dziewiora:

Zamówienie można przesłać na adres e-mail:


lub pocztą na adres:
Centrum Informacji & Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o,
02-583 Warszawa ul Wołoska 52 pawilon 16,
Telefon (22) 848-05-04

pobierz druk zamówienia


Jednolity Plik Kontrolny w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od towarów i usług
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 30 kwietnia 2022
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1275
Dodano: 30 kwietnia 2022

1.Na Walnym Zgromadzeniu przegłosowano wniosek o wprowadzeniu do statutu mojej Spółdzielni Mieszkaniowej paragraf o treści "Regulamin Zebrania Mieszkańców i Rady Mieszkańców uchwala Rada Nadzorcza". Zmianę zgłoszono do KRS i wprowadzono do statutu. Problem polega na tym,że Rada Mieszkańców została wykreślona z wykazu organów statutowych Spółdzielni już prawdopodobnie w roku 2011.Rada Nadzorcza uchwaliła w 2019r. regulamin Rady Mieszkańców określając Radę Mieszkańców że "jest organem spółdzielni". Czy w związku z tą nieprawidłowością można na kolejnym Walnym Zgromadzeniu postawić wniosek o skreśleniu ze statutu całego paragrafu , czy tylko jego części dotyczącej Rady Mieszkańców?
2.Czy bezpośrednio do KRS zgłosić nieprawidłowość w zapisie w statucie?
3.Czy prawo reguluje uchwalanie regulaminów dla statutowych organów i czy dopuszczalne jest tak jak w mojej Spółdzielni,ażeby wybiórczo uchwalała je Rada Nadzorcza dla niektórych organów Spółdzielni i czy nie powinien tego robić prawnik Spółdzielni na zlecenie Zarządu?

Pytanie 1270
Dodano: 30 kwietnia 2022

Spółdzielnia mieszkaniowa ma otrzymać darowiznę od firmy na fundusz społeczno-kulturalny. Czy mogę wystawić  fakturę. Czy mam naliczyć VAT i czy będzie podatek CIT?

Pytanie 1273
Dodano: 30 kwietnia 2022

W bloku nie ma wyodrębnionej własności. Czy w tej sytuacji utrzymanie terenów zielonych na działce wokół budynku (sprzątanie, koszenie trawy, oświetlenie) to koszty eksploatacji nieruchomości czy koszty eksploatacji mienia spółdzielni? Czy cięcia pielęgnacyjne drzew na działce oraz wykonanie miejsc parkingowych obciążają fundusz remontowy?