Forum

Pozostałe pytania i odpowiedzi

Pytanie 31
Dodano: 10 maja 2021

Mieszkam w bloku  nie ma spółdzielni ani wspólnoty  od 10 lat zbieramy pieniądze na remont i różne wydatki pieniądze są wpłacane na konto jedynego współlokatora czy mogę zarządzać zwrotu przeze mnie wpłaconych pieniędzy pieniądze są wydawane na różne rzeczy nie dostałam poinformowana na co były wydanie pieniądze.

Pytanie 30
Dodano: 29 kwietnia 2019

W czerwcu jako WS otrzymaliśmy od komornika wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki:
-koszty uzyskania inf. ZUS;
-koszty uzyskania inf. OGNIWO,EKW;
-koszty doręczenia korespondencji;
-zlecenia poszukiwania majątku dłużnika.
Kwota została przelana na konto komornika.
W lipcu komornik wystawił Fakturę VAT - zaliczkowa na jeden z wydatków zlecenie poszukiwania majątku dłużnika, z adnotacją zapłacono. Proszę o pomoc jak zaksięgować w/w fakturę.

Pytanie 29
Dodano: 21 czerwca 2014

Jestem Zarządcą , mam pytanie do Pana Krzysztofa Dziewiora jako eksperta od podatku VAT. Od stycznia 2014r nastąpiły zmiany w art 113 ust 1 ustawy o podatku VAT .. co się wlicza do limitu sprzedaży 150.000,00zł (2013r). Do końca 2013r do limitu sprzedaży wliczało się tylko czynności opodatkowane. Od 2014r do limitu wlicza się całość przychodu( obrotu). Zarządzam nieruchomościami mieszkaniowymi i w ujęciu miesięcznym moja kwota przychodu to 100.000,00 w tym tylko 1.000,00 to nieruchomości komercyjne ( lokalowe). Rozumiem, że od lutego 2014r powinienem przejść z podatnika biernego na czynnego i zarejestrować się w podatku VAT z uwagi na przekroczenie limitu. Mam dylemat też czy na wynagrodzenie pobierane od Wspólnoty Mieszkaniowej wystawiając fakturę VAT jaką stawkę zastosować skoro zaliczki nie są obrotem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT i nie mają swojej stawki czy O czy zw. czy 8 czy 23% w przypadku fakturowania? Czy zaliczki , które nie są obrotem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT we Wspólnocie Mieszkaniowej w tym zarządzanie nie będą generowały obrotu u Zarządcy? Proszę o odpowiedź i ustosunkowanie się do mojego pytania z uwagi na problem z którym od stycznia 2014roku mają wszyscy zarządcy nieruchomości mieszkaniowych.
Chciałam zaznaczyć, że dane liczbowe są hipotetyczne. Istotą jest czy w 2014roku zarządzając mieszkaniówką i pomocniczo Wspólnotami Lokalowymi będę zobligowany zarejestrować się w podatku VAT.

Pytanie 28
Dodano: 07 marca 2013

Posiadam udziały w wymiarze 3/32 w nieruchomości posiadającej 5 właścicieli , gdzie znajdują się mieszkania pod wynajem . Nieruchomość jest administrowana i zarządzana przez osobę posiadającą 5/8 własności nieruchomości , która osiąga korzyści z tego tytułu .Jest to osoba znana mi jedynie z imienia i nazwiska . Czy osoba ta ma prawny ( jaki)obowiązek składać sprawozdanie z prowadzonego zarządu i w jakim zakresie ( zyski ?, straty?, stan zasiedlenia ?) Nadmieniam że mój udział w nieruchomości polega jedynie obecnie na wnoszeniu podatku do UM od mojego miejsca zamieszkania o 350 km .

Pytanie 27
Dodano: 07 marca 2013

[rozwinięcie poprzedniego pytania]
Administrujemy dzierżawionymi budynkami. Dzierżawimy ( za tę dzierżawę płacimy) budynki od innego podmiotu gospodarczego. Budynki mają lokale mieszkalne i użytkowe - zajmujemy się wynajmem lokali dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (sklepy, biura itp). Jednocześnie tymi budynkami administrujemy. Mamy sprzedaż mieszaną ( czynsze od lokatorów -osób fizycznych i podmiotów gospodarczych). VAT (z faktur kosztowych ) naliczony, rozliczamy proporcją. jeśli koszty dotyczą budynku mieszkalno -użytkowego. Problem z tymi mediami - lokatorzy mają media skalkulowane w czynszu, dla podmiotów gospodarczych fakturujemy ze stawką 23%.
Ale jak odliczać VAt z faktur za media, dla budynków wyłącznie z lokatorami (osobami fizycznymi)? Nie odliczamy go.

Pytanie 26
Dodano: 07 marca 2013

[rozwinięcie poprzedniego pytania]
Tak, jesteśmy VATowcami. . Rozliczamy się z tego podatku współczynnikiem ( mamy sprzedaż opodatkowaną -administrujemy budynkami mieszkalno-użytkowymi albo wyłącznie budynkami z lokalami mieszkalnymi). Ponieważ nie naliczamy VATu dla lokali mieszkalnych do mediów, nie odliczamy go z faktur zakupowych.
Być może właściwym postępowaniem byłoby odliczać VAT z faktur zakupowych stosując również współczynnik dla sprzedaży mieszanej? ( w przypadku budynków z lokalami użytkowymi), a nie odliczać VAT z faktur za zakupione media dla budynków wyłącznie z lokalami mieszkalnymi?
Czy też traktować naszą firmę jako jedno źródło przychodów ( nie każdy budynek indywidualnie), i odliczać VAT z faktur za media, ale rozliczać go proporcją? Interpretacje są sprzeczne.

Pytanie 25
Dodano: 07 marca 2013

Administrujemy nieruchomościami, w których wynajmowane są m.in. lokale użytkowe. Obciążamy je kwotą czynszu oraz za media stosując stawkę 23%VAT. Pytanie jest następujące: czy jako podstawę opodatkowania mediów stawką 23% przyjmować kwotę netto czy brutto zakupionych mediów? ( z faktur zakupowych za media nie odliczamy VAtu)

Pytanie 24
Dodano: 31 stycznia 2013

[rozwinięcie poprzedniego pytania]
być może nie dopowiedziałam w pytaniu: tak, jesteśmy VATowcami. . Rozliczamy się z tego podatku współczynnikiem ( mamy sprzedaż opodatkowaną -administrujemy budynkami mieszkalno-użytkowymi albo wyłącznie budynkami z lokalami mieszkalnymi). Ponieważ nie naliczamy VATu dla lokali mieszkalnych do mediów, nie odliczamy go z faktur zakupowych. Być może właściwym postępowaniem byłoby odliczać VAT z faktur zakupowych stosując również współczynnik dla sprzedaży mieszanej? ( w przypadku budynków z lokalami użytkowymi), a nie odliczać VAT z faktur za zakupione media dla budynków wyłącznie z lokalami mieszkalnymi? Czy też traktować naszą firmę jako jedno źródło przychodów ( nie każdy budynek indywidualnie), i odliczać VAT z faktur za media, ale rozliczać go proporcją? Interpretacje są sprzeczne.

Pytanie 23
Dodano: 31 stycznia 2013

Administrujemy nieruchomościami, w których wynajmowane są m.in. lokale użytkowe. Obciążamy je kwotą czynszu oraz za media stosując stawkę 23%VAT. Pytanie jest następujące: czy jako podstawę opodatkowania mediów stawką 23% przyjmować kwotę netto czy brutto zakupionych mediów? ( z faktur zakupowych za media nie odliczamy VAtu)

Pytanie 22
Dodano: 31 stycznia 2013

Jestem najemcą mieszkania zakładowego, w budynku wielofunkcyjnym. Zakład pracy ma kilka budynków, w których znajdują się oprócz mieszkań inne pomieszczenia służbowe ogrzewane z kotłowni będącej własnością zakładu pracy (biura, pokoje gościnne, centrala telefoniczna, pomieszczenia gospodarcze). Otrzymane ostatnio wezwania do uregulowania niedopłat za centralne ogrzewanie wzbudziły protesty wszystkich mieszkań lokatorskich. W umowie najmu nie ma określonych zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
PYTANIE: czy najemcy mają prawo żądać uzasadnienia naliczonych kosztów c.o., gdyż istnieje podejrzenie, że nieproporcjonalną część kosztów zakład chce przerzucić na najemców mieszkań. Mieszkania są wyposażone w podzielniki kosztów c.o., ale np. w ubiegłym sezonie nie było dokonywanych odczytów. Czy mamy prawo żądać wprowadzenia do umów najmu aneksu regulującego zasady rozliczania kosztów i wglądu do dokumentacji będącej podstawą rozliczeń? Dziękuję za zainteresowanie. Nigdzie w literaturze nie znalazłem obowiązku właściciela wynajmowanych mieszkań i kotłowni - do przedstawiania uzasadnienia ściąganych opłat za ogrzewanie. W zakładzie pracy nie funkcjonuje żaden związek zawodowy pracowników.