Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 726
Dodano: 25 kwietnia 2017

We wspólnocie został wyodrębniony samodzielny lokal (strych zamieniony na mieszkanie). Czy ja jako mieszkaniec ostatniej kondygnacji muszę udostępnić instalację CO (u mnie się kończy) lokatorom z góry , w tym przekuwanie stropów. Czy wspólnota musi pokryć koszt projektu doposażenia nowego lokalu w CO ? Czy powinien go pokryć nowy lokator?

Pytanie 725
Dodano: 25 kwietnia 2017

We wspólnocie powołany jest zarząd spośród właścicieli (3 osobowy). Czy osoba, która pełni obowiązki księgowej powinna przewodniczącej zarządu przekazywać ksero dokumentów za miesiąc: rozliczeń we wspólnocie min. ciepło ,woda, f. remontowy, eksploatacyjny... oraz wyciągi bankowe dla informacji i do analizy . Przewodnicząca i drugi członek zarządu wg. mnie powinny mieć nadzór nad wydawaniem środków wspólnotowych. Jej zdaniem jest, że może mi pokazać i nie będzie robić ksero , bo to by była druga księgowość. Moim zdaniem jest ona w błędzie. Jako członek zarządu nie powinna tak postąpić. Może coś jest nie tak?

Pytanie 724
Dodano: 25 kwietnia 2017

Jeden z właścicieli sprzedał swoje mieszkanie. Jakie dokumenty powinnam wziąć od nowego właściciela jakie uchwały napisać aby przedstawić to pozostałym lokatorom?

Pytanie 723
Dodano: 25 kwietnia 2017

Jak należy prawidłowo zaksięgować dodatek mieszkaniowy ?

Pytanie 722
Dodano: 25 kwietnia 2017

Zostałam nowym zarządcą wspólnoty mieszkaniowej. Z dokumentów wynika, że poprzedni zarządcy nie robili zebrań wspólnoty, brak jest jakichkolwiek uchwał, a co gorsze nie wpłacali wszystkich pieniędzy na konto bankowe wspólnoty (ponieważ jest to mała wspólnota, lokatorzy - prawie sami emeryci- zgodzili się, by zarządca wystawiał KP, a następnie wpłacał pieniądze na konto, czego nie robił systematycznie - czy to zgodne z prawem, ponadto nieregularnie płacił za media, dlatego powstały odsetki, ponadto wybrał firmę do remontu rynien, nie informując lokatorów o kosztach inwestycji, (członkowie dowiedzieli się dopiero w sprawozdaniu finansowym, kiedy zarząd zrezygnował. brak jest jakichkolwiek uchwał i ofert w tym zakresie. Wydaje się, że koszt naprawy rynien jest mocno "naciągnięty", bardzo wysoki. Jak postąpić prawnie w tek kwestii.

Pytanie 721
Dodano: 25 kwietnia 2017

Jesteśmy zarządcą kilku wspólnot mieszkaniowych. Jedna z nich liczy 110 lokali mieszkalnych, nie ma użytkowych.
Przychód z tytułu zaliczek na media- woda, ciepło, wywóz odpadów komunalnych w czerwcu przekroczył 150.000 zł Czy wspólnota musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i sporządzać deklaracje. Zaliczki na utrzymanie części wspólnej i f.rem. nie podlegają sumowaniu do obrotów VAT? Są różne komentarze w tej sprawie.

Pytanie 720
Dodano: 25 kwietnia 2017

Zakupiłem mieszkanie wraz z garażem wielostanowiskowym od dewelopera. Mamy dużą wspólnotę mieszkaniową, która posiada swój Zarząd oraz umowę z administratorem (zarządcą). Mamy problem z pojawiającą się co jakiś czas wilgocią w garażu. Ściany są mokre, pojawiają się zacieki itp. Czy możemy domagać się od dewelopera wykonania ekspertyzy i ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy?. Nadmieniam, że jesteśmy objęci 3 letnią gwarancją i rękojmią.
Czy Wspólnota musi podjąć uchwałę w sprawie wykonania takiej ekspertyzy, jeżeli deweloper odmówi jej wykonania. Czy Zarząd może zlecić wykonanie takiej ekspertyzy w ramach czynności zwykłego zarządu?

Pytanie 719
Dodano: 25 kwietnia 2017

Właściciel mieszkania w naszej dużej wspólnocie mieszkaniowej na korytarzu, który stanowi część wspólną trzyma dużą półkę na buty wraz z dużą ilością swoich butów. Sąsiad obok nie akceptuje takiego stanu rzeczy i prosi o pomoc w usunięciu szafki i butów z korytarza, który stanowi część wspólną. Proszę o informację jakie kroki może podjąć Zarząd Wspólnoty lub administrator. Czy możliwe jest nałożenie dodatkowej opłaty miesięcznej przez Zarząd lub administratora za nadmiernie korzystanie z części wspólnych? Czy Zarząd lub administrator może usunąć sam szafkę na buty z części wspólnych po bezskuteczności wysyłanych pism w tej sprawie do właściciela mieszkania?

Pytanie 718
Dodano: 25 kwietnia 2017

Dokonana została zmiana firmy zarządzającej nieruchomością. Poprzedni zarządca sporządził bilans zamknięcia rozliczeń finansowych lokatorów i przekazał go firmie przejmującej zarządzanie nieruchomością bez wcześniejszej weryfikacji jego poprawności z lokatorami. W bilansie zamknięcia poprzedni zarządca wykazał, że mam niedopłatę, o czym dowiedziałem się po przedstawieniu mi przez nowego zarządcę bilansu otwarcia. Nowy zarządca wykazał w bilansie otwarcia kwotę zaległego zobowiązania wobec niego w wysokości podanej mu w bilansie zamknięcia.
Zwróciłem się więc do nowego zarządcy o przedstawienie danych (kwoty naliczeń i wpłat), w oparciu o które uznał, że faktycznie mam zaległości w opłatach. Odpowiedział, że reklamacje dotyczące rozliczeń za okres wcześniejszy, kiedy nie był zarządcą, powinienem skierować do poprzedniego zarządcy, a jeśli poprzedni zarządca je uwzględni, to również obecny zarządca je uzna i skoryguje moje zobowiązania wobec niego. Moim zdaniem obecny zarządca nie ma racji. Jeśli uznał dane z bilansu zamknięcia przygotowanym przez poprzedniego zarządcę za wiarygodne nie dokonując ich weryfikacji ze mną i wykazał podaną mu kwotę jako moją zaległość wobec nowego zarządcy, to mam prawo oczekiwać, że to nowy zarządca przedstawi mi rozliczenie, w oparciu o które uznał, że faktycznie mam niedopłatę. Proszę zatem o opinię, czy w przedstawionej sytuacji to ja jestem zobligowany do dokonania wyjaśnień z poprzednim zarządcą, czy też, skoro nowy zarządca uznał za rzetelne dane bilansu zamknięcia, co kwestionuję i o czym go poinformowałem, to właśnie nowy zarządca winien wykazać mi rzetelność podstawy (bilansu zamknięcia), na której występuje wobec mnie z roszczeniem finansowym (wykazując zobowiązanie)?

Pytanie 717
Dodano: 25 kwietnia 2017

Na działce ok. 4 tys m2 funkcjonują trzy wspólnoty mieszkaniowe. Jedna w budynku wolnostojącym (6 właścicieli), dwie pozostałe to budynki wielorodzinne po 20 właścicieli. Między tymi ostatnimi ok. 15 lat remu zamontowana została krata szer. ok. 5 m uniemożliwiająca przejście między budynkami. Powyższe zrealizowano za porozumieniem obu ww wspólnot z uwagi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na terenie nieruchomości i zwiększenie komfortu życia mieszkańców (ograniczenie komunikacji osób postronnych i zmniejszenie hałasu). Ostatnio decyzją zarządu jednej z ww dużych wspólnot udrożniono przejście między budynkami, pomimo sprzeciwu większości właścicieli należących do wszystkich trzech wspólnot funkcjonujących na ww nieruchomości gruntowej.
Czy działanie zarządu jednej WM było zgodne z prawem? Jakie działania można podjąć dla przywrócenia poprzedniego stanu?