Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 736
Dodano: 03 stycznia 2018

Na wniosek jednego z członków wspólnoty zwołano zebrania w niemalże trybie natychmiastowym. Nie poinformowano o nim innych członków wspólnoty (powiadomiono 50% członków). Od momentu złożenia wniosku do odbycia zebrania minęło dwa dni. Informując o zebraniu nie podano porządku zebrania. Ponadto w zebraniu uczestniczyła osoba trzecia. Czy decyzje podjęte podczas takiego zebrania są wiążące?

Pytanie 735
Dodano: 03 stycznia 2018

Wspólnota zmienia sposób ogrzewania mieszkań z centralnego (kotłownia) na indywidualne gazowe- montują je sobie właściciele na koszt własny. Czy w takiej sytuacji wspólnota musi sfinansować ocieplenie parteru i poddasza?
W budynku są tylko mieszkania. Jeden z właścicieli uważa, że wspólnota musi ocieplić parter od strony piwnic i poddasze- ...czy musi, zgodnie z wymogami prawa,... czy może, jeśli właściciele wyrażą taką wolę w uchwale i czy wystarczy minimum 51% udziałów do zobowiązania pozostałych (przeciwnych) właścicieli?
A przy okazji- czy po zmianie sposobu ogrzewania wspólnota ...musi zapewnić ogrzewanie korytarza? (teraz są na korytarzu wyłączone kaloryfery, a temperatura zimą ok.10-14 stopni).

Pytanie 734
Dodano: 03 stycznia 2018

Jesteśmy małą wspólnotą mieszkaniową - 8 lokali. Co 2 lata wybieramy spośród nas zarząd- pracujemy społecznie. Pytanie dotyczy czy do wykonania drobnych napraw, remontów musimy zatrudniać płatników VAT, czy korzystamy z taniego wykonawcy i rachunku odręcznego.

Pytanie 733
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem członkiem dużej wspólnoty mieszkaniowej(ponad 200 właścicieli). Z wybranym zarządem oraz administratorem firmą zewnętrzną.
Proszę o odpowiedź od kogo mam prawo wymagać zaświadczenia o niezaleganiu/ zaleganiu w płatnościach za lokal/ garaż. Proszę wskazać konkretne przepisy ustawy.
Dotychczasowe prośby kierowane do zarządcy pozostają bez odpowiedzi.
Czy w ogóle mam prawo domagać się takowego zaświadczenia.
Zaświadczenie ma służyć jako załącznik wymagany do innych czynności.
Czy za ewentualne niezgodności w zaświadczeniu ze stanem faktycznym, są jakieś sankcje dla wystawiającego zaświadczenie. Potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji.

Pytanie 732
Dodano: 03 stycznia 2018

Mam kilka pytań dotyczących funkcjonowania w małej wspólnocie mieszkaniowej. Pytanie pierwsze czy lokator mieszkania komunalnego we wspólnocie może samowolnie dokonać remontu klatki schodowej - malowanie? Czy po wykonaniu takiego remontu można żądać od lokatora przywrócenia stanu poprzedniego Jak i czy w ogóle można wpłynąć na lokatora lokalu komunalnego, który nie ogrzewa mieszkania?

Pytanie 731
Dodano: 03 stycznia 2018

Jesteśmy wspólnotą mieszkaniowa w gospodarstwie 5 rodzin, każdy posiada 1/5 udziału. Jeżeli jedna ze stron wydziela tylko mieszkanie do sprzedaży to czy reszta dalej jest wspólnota? Jeżeli tak to co dzieje się z ogrodem i pomieszczeniami gospodarczymi tej strony? Czy zostają one po sprzedaży tego mieszkania dalej własnością wspólnoty? Czy zostają sprzedane wraz z mieszkaniem?

Pytanie 730
Dodano: 25 kwietnia 2017

Czy dobrowolne wpłaty właścicieli na wyodrębniony rachunek wspólnoty, z przeznaczeniem na sfinansowanie indywidualnej instalacji co gazowej są dochodem uzyskanym z innej działalności gospodarczej w rozumieniu zapisów ustawy podatkowej, i czy w/w zebrane środki wypłacone właścicielom na opłacenie montażu (bo instalacje będą ich własnością, a nie wspólnoty) podlegają opodatkowaniu?

Pytanie 729
Dodano: 25 kwietnia 2017

Wspólnota bloku w którym wynajmuję mieszkanie, wybrała do realizacji ofertę firmy droższej o 80tys. niż najtańsza. czy miała prawo? Obawiam się że w związku z tą decyzją będę płacić wyższy czynsz. Co ja nie będąc członkiem mogę zrobić w tej sytuacji?

Pytanie 728
Dodano: 25 kwietnia 2017

Czy prawidłowo interpretuję przepisy dot. zmiany od 1 stycznia br. stawki PDOP stosując w wysokości 15% /art. 19.1 punkt 2a ustawy o PDOP/ od dochodu uzyskanego przez wspólnotę mieszkaniową?
W świetle art 4a pkt.10 dochód Wspólnoty z odsetek od lokat bankowych i z wynajmu miejsc postojowych stanowi niewielka kwotę, stąd do naliczenia PDOP za I kw. 2017 r. zastosowałam stawkę 15%, czy właściwą?

Pytanie 727
Dodano: 25 kwietnia 2017

Mieszkam za granica,mieszkanie mam na śląsku. Od czasu kiedy syn jest żonaty jeżdżę tylko na Wszystkich Świętych i wtedy wpłaciłam zaległe opłaty za cały rok. Przez 20 lat płaciłam z góry,dołu i było dobrze. Nie mam żadnych zaległości. W 2015 opłat dokonałam w październiku za cały rok..Czy słusznie oddała mnie Wspólnota do windykacji, a oni do sadu?