Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 776
Dodano: 10 maja 2021

We wspólnocie mieszkaniowej mamy 4 członków Zarządu. Czy jeśli dwóch członków Zarządu jest za podpisaniem umowy z Wykonawcą, a dwóch wyraża jasny sprzeciw, to czy taką umowę można podpisać ? I jakie konsekwencje by za sobą niosło podpisanie takiej umowy, jeśli członkowie, którzy byli jej przeciwni zaskarżą sprawę do Sądu?

Pytanie 775
Dodano: 10 maja 2021

1.Czy odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej Wspólnoty jest dla niej przychodem podlegającym opodatkowaniu?
2.Czy przychody z najmu części poddasza (część wspólna) na maszt (internet) oraz  części elewacji na reklamę podlegają opodatkowaniu? 
Pieniądze w całości wydawane są na bieżące wydatki wspólnoty. 

Pytanie 774
Dodano: 10 maja 2021

Z powodu pandemii nie odbyło się zebranie w Wspólnocie Mieszkaniowej za rok 2019. Dużo mieszkań na wynajem, i nie ma komu zwołać Rocznego Zebrania Sprawozdawczego, a Zarząd nie  kwapi się ze zwołaniem  zebrania.  Zarząd nie chce  też  podpisać Sprawozdania Finansowego za rok 2019, choć księgowa je  przygotowała.
W jaki  sposób można wpłynąć na Zarząd , żeby podpisał to Sprawozdanie  za rok 2019 ? Czy jest jakieś “ ciało”, gdzie można zgłosić tego typu zaniedbanie ?

Pytanie 773
Dodano: 10 maja 2021

Witam, jestem zarządcą we Wspólnocie Mieszkaniowej, prowadzimy ewidencję poza ksiegowa. Mamy 2 umowy zlecenie tylko skł. zdrowotne, oraz wynajmujemy dach pod antenę. Moje rozliczenia z US i ZUS to PIT11 i PIT4R, CIT8  ZUS DRA i RZA sprawozdania nie musimy składać. Jeszcze jak zostajemy wylosowani to składamy sprawozdanie do GUS. Czy to są wszystkie obowiązkowe dokumenty?

Pytanie 772
Dodano: 10 maja 2021

Przejęliśmy w zarządzanie Wspólnotę Mieszkaniową po poprzednim zarządcy. W momencie analizowania zaległości właścicieli zostały stwierdzone przedawnione zaległości byłego właściciela. Osoba ta zmarła w 2014 roku. Spadkobierców brak. Mieszkanie zostało przejęte przez bank (rok 2014) za długi i zlicytowane. Wspólnota Mieszkaniowa nie przekazała długów właściciela do sądu, nie ma wyroku i nie dołączyła się do egzekucji z mieszkania. Przedawniona zaległość widnieje zarówno na eksploatacji (prawie 6 tys.) jak i na funduszu remontowym (pond 6 tys.). W jaki sposób można wyksięgować/pokryć powyższą zaległość? Jakie uchwały powinna zatwierdzić Wspólnota Mieszkaniowa?

Pytanie 771
Dodano: 10 maja 2021

Nasza wspólnota mieszkaniowa liczy 14 lokatorów.  Na zebraniu u notariusza w lipcu 2019r. 2 osoby wybrane z zebranych podpisały umowę z zarządca art. 18 ust.1 ustawy o własności lokali.  Wspólnota nie ma zarządu. 
Wśród lokatorów Zarządca ma swoich zwolenników którzy na zebranie sprawozdawcze w 2020r. dali mu pełnomocnictwo w wyniku czego Zarządca miał większość w głosowaniu i głosował sam na siebie m.in. podjął uchwałę o udzieleniu sobie Absolutorium.
Czy lokatorzy mogą dać pełnomocnictwo dla Zarządcy ?

Pytanie 770
Dodano: 10 maja 2021

Mam pytanie odnośnie żądania niedopłaty przez wspólnotę od właścicieli mieszkań za lata 2018 i 2019.
Po dokonaniu niedopłaty z wystawionego rachunku za 2019 rok otrzymałam jako właściciel mieszkania kolejne zawiadomienie o niedopłatach za rok 2018 i 2019 zw wysokości ok 2000 zł!!! Spowodowanych błędami w naliczeniach za plan gospodarczy oraz błędach stawek za wodę ciepłą i zimna. Księgowość popełniła przez lata błędy, za które my teraz musimy płacić. Czy prawo działa wstecz i czy wspólnota ma prawo teraz domagać się tych horrendalnych kwot od właścicieli mieszkania? Czy to nie jest tak ze zarząd co roku potwierdza i zamyka poprzedni rok akceptując kwoty?

Pytanie 769
Dodano: 02 kwietnia 2020

Wspólnota mieszkaniowa ma wydzielone 3 lokale mieszkalne, nie mamy KRS, nie mamy zarządcy, trzech współwłaścicieli podejmuje decyzje, nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy płatnikami VAT, do 2018 roku składaliśmy CIT8 i CIT8/0 do US.
Czy po zmianie przepisów w UWM od 01/01/2020 jesteśmy zobowiązani do przesyłanie CIT8 i CIT8/0 drogą elektroniczną?

Pytanie 768
Dodano: 02 kwietnia 2020

Za rok 2019 składamy CIT 8 za wspólnotę mieszkaniową do szefa KAS w wersji elektronicznej, podpisany podpisem elektronicznym wraz z załączonymi sprawozdaniami. Wspólnota o 24 mieszkaniach, przychody roczne w granicach 80 tys.zł, dochód zwolniony oraz opodatkowany Cit( tylko odsetki od lokat x 9%) . Oczywiście wspólnota nie jest wpisana w KRS. Jakie sprawozdania mamy załączyć. Pytam Pana i liczę, jak zawsze, na właściwą odpowiedź. Zadałam takie samo pytanie w urzędzie skarbowym w moim mieście osobie zajmującej się podatkiem dochodowym, ale oczywiście nie dostałam odpowiedzi z wyjątkiem odesłania mnie na odpowiednią stronę ministerstwa finansów.

Pytanie 767
Dodano: 26 sierpnia 2019

Czy dobrze zrobiliśmy z powiadomieniami rozdając je przed powrotem uchwały od burmistrza. Wg mnie dobrze, ale był w urzędzie gminy członek zarządu i pani przyjmująca wniosek o dopłatę mieszkaniową powiedziała mu, że to jest nic nie warty świstek, bo ona nie ma w systemie, że burmistrz się na to zgodził i że nie ma zawiadomienia o podjęciu uchwały. Chciałem być grzeczny dając przegłosowaną już uchwałę burmistrzowi, a teraz żałuję, że nie wysłałem powiadomienie o podjętych uchwałach. Proszę o opinię.