Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 786
Dodano: 30 kwietnia 2022

We wspólnocie mieszkaniowej znajdują się 4 lokale mieszkalne, które mają 4 właścicieli. Jeden z lokali jest komunalny, który z ramienia gminy zarządzany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Administratorem tej wspólnoty jest to samo Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
1.W jaki sposób odbywa się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla pracy zarządu? Czy głos Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego jest liczony? W jaki sposób liczone są udziały? W jaki sposób liczone są głosy nad odwołaniem i powołaniem nowego zarządu?
2.Wspólnota planuje wykonanie termomodernizacji budynku, pracę chce sfinansować za pomocą kredytu z premią termomodernizacyjną. Czy istnieje możliwość aby jeden z właścicieli swoją cześć opłacił gotówką i nie był obciążany kredytem? 

Pytanie 785
Dodano: 30 kwietnia 2022

Bardzo proszę o informację jakie są w tym roku terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej za 2021rok? Administracja wspólnoty chce preprocedować uchwałę, w której okres rozliczenia wspólnoty za 2021 zostałby przesunięty do 31.12.2022. Czy jest to prawidłowe?

Pytanie 784
Dodano: 30 kwietnia 2022

Mam pytanie czy  w świetle nowych przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku, powinnam zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków zarządów Wspólnot Mieszkaniowych powołanych Uchwałą?

Pytanie 783
Dodano: 30 kwietnia 2022

Podczas rocznego przeglądu instalacji gazowej stwierdzono nieszczelność w instalacji. Urządzenia odbiorcze nie mają przecieków. Lokal , w którym znajduje się instalacja należy do Wspólnoty Mieszkaniowej i stanowi własność prywatną . Proszę o opinię: na kim spoczywa obowiązek usunięcia nieprawidłowości- na Wspólnocie czy na właścicielu lokalu?

Pytanie 782
Dodano: 31 stycznia 2022

1. Wspólnota podjęła uchwałę o prowadzeniu pozabilansowej ewidencji kosztów. Wysłaliśmy i rozliczyliśmy terminowo CIT8. Czy jeszcze jakieś dokumenty musimy wysyłać do Urzędu Skarbowego/Krajowej Administracji Skarbowej po zakończeniu roku? Wspólnota nie jest vatowcem, nie zatrudnia pracowników. GUS się o nic nie upomina. Zebranie roczne odbyło się, choć z opóźnieniem z powodu COVID, wspólnota zatwierdziła roczne sprawozdanie i podjęła wszystkie uchwały. Czy postąpiliśmy prawidłowo i na tym możemy zakończyć stary rok?
2. W wyniku pożaru, zniszczeniu uległ cały budynek Wspólnoty. Wspólnota była ubezpieczona, ubezpieczyciel wypłaci całą sumę ubezpieczenia. Brak jeszcze decyzji nadzoru budowlanego czy budynek nadaje się do remontu czy musi zostać wyburzony. Nie mniej jednak pieniądze z polisy będą wydatkowane remont/odbudowę. Czy otrzymane środki są przychodem podatkowym? Czy tak duża kwota będzie miała wpływ na status wspólnoty jako podatnika cit i VAT? Mówimy o kwocie około 1 mln zł.

Pytanie 781
Dodano: 31 stycznia 2022

Przesyłam w załączniku fragment statutu Wspólnoty Mieszkaniowej. Deweloper sprzedając mieszkania zawarł w umowie, że zostanie powołana Wspólnota oraz ustanowił już zasady jej funkcjonowania. Do aktu notarialnego została wpisana firma zarządzająca, która obecnie pełni funkcję Zarządcy. Niestety deweloper oraz Zarządca są spokrewnieni, a właścicielem przynajmniej jednego z mieszkań Wspólnoty są również osoby z rodziny dewelopera, a co za tym idzie i Zarządcy. Zarząd Wspólnoty to osoby z tej rodziny lub pracownicy Zarządcy (firmy zarządzającej).
Pytanie brzmi, czy w powyższych okolicznościach i zgodnie z treścią załącznika, można zmienić Zarządcę bez jednomyślności? To oczywiste, że rodzina może sabotować głosowanie na korzyść krewnych (Zarządcy). Jak wtedy można byłoby odwołać, lub zmienić Zarządcę i Zarząd Wspólnoty?
Pytanie wynika problemu, że Zarządca nie chce udokumentować i przedstawić kosztów, jakie ponosi Wspólnota. Płacimy pieniądze i nie wiemy na co. Dodatkowo, nie znamy planu gospodarczego, ponieważ Zarządca zasłania się stanem epidemiologicznym i nie organizuje już od ponad roku zebrań Wspólnoty. 

Pytanie 780
Dodano: 31 stycznia 2022

Zwracam się z uprzejmym pytaniem dotyczącym kosztów ochrony we wspólnocie mieszkaniowej. Obecnie koszt ochrony obliczany jest w oparciu o udział. Czy jest możliwość zmiany rozliczenia na lokal ? Czy taka potencjalna uchwała właścicieli będzie zgodna z prawem ?

Pytanie 779
Dodano: 31 stycznia 2022

Wspólnota podjęła uchwałę o treści:
„ 1 wprowadzić minimalną opłatę za ogrzewanie lokali w okresie grzewczym w wysokości odpowiadającej cenie 0.5 GJ za każdy miesiąc w umownym okresie grzewczym.”
„2 Ustalić długość umownego okresu grzewczego na 7 miesięcy w roku ( od początku października do końca kwietnia)”.
”3 Uchwała po zatwierdzeniu jej przez właścicieli lokali zacznie obowiązywać od października 2021 roku”
Zarząd oświadczył że nie jest to zaliczka i że limit 0.5 GJ dotyczy wszystkich mieszkańców bez względu na metraż lokali i nie podlega zwrotowi jeśli nie zostanie wykorzystana ( mamy założone ciepłomierze).
Moje pytanie jest takie czy uchwała jest zgodna z ustawą o własności lokali a jak nie jaką
podstawę prawną użyć?

Pytanie 778
Dodano: 31 stycznia 2022

Chciałbym poprosić o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie czy zmiana przeznaczenia miejsca postojowego pod wiatę śmietnikową wymaga zgody 100% członków wspólnoty, czy tylko większości?
Na terenie wspólnoty są dwa miejsca postojowe dla gości , gdzie część członków wspólnoty (nie wszyscy) chcą postawić wiatę śmietnikową, tym samym zlikwidować miejsca postojowe.
Czy taka zmiana funkcjonalności miejsc postojowych oraz likwidacja miejsc postojowych dla gości jest możliwa bez zgody 100% członków wspólnoty?

Pytanie 777
Dodano: 31 stycznia 2022

Zwracam się z pytaniem czy w RZiS powinny być ujmowane wpłaty na Fundusz Remontowy? Jeżeli tak to powoduje duży Zysk. Jak powinna wyglądać uchwała o przekazaniu zysku?