Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1207
Dodano: 26 sierpnia 2019

Czy Walne Zgromadzenie Spółdzielni może podjąć uchwałę o zmianie do statutu polegającą na wprowadzeniu zasady tajnego głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu? Jak wiemy, członkowie często w swoich decyzjach kierują się emocjami, animozjami, niechęcia do członków Zarządu traktując ich  jako tych winnych różnych międzysąsiedzkich rozgrywek i kłótni. Podczas powiedzeń Walnego Zgromadzenia często nie odnoszą się do merytorycznej części porządku obrad  świadczącej o dobrym zakończeniu roku gospodarczego, czego uwieńczeniem winno być udzielenie absolutorium lecz skupiają się na swoich bieżąch sprawach, niezałatwionych natychmiast,” tu i teraz”. One właśnie rzutują na decyzje o głosowaniu nad absolutorium. Jakkolwiek jawność głosowania studzi czasami te emocje, tak tajne głosowanie może sprzyjać przewadze emocji nad rozsądna oceną dokonań Zarządu. Czy można temu zapobiec? Przedstawiłam sytuację, gdy praca w Spółdzielni kierowana jest prawidłowo, rzetelnie, są osiągane dobre wyniki, nie ma żadnych sytuacji niewłaściwych, niezgodnych z prawem, panuje uczciwość.

Pytanie 1206
Dodano: 26 sierpnia 2019

Społdzielnia Mieszkaniowa, w ktorej jestem wieloletnia ksiegową, dotychczas posiadała grunty w wieczystym uzytkowaniu .Pod datą 1.01.2019 r. wyksiegowuje je z ewidencji i wprowadza systematycznie, po uzyskaniu stosownego zaswiadczenia, do ewidencji środków trwałych jako grunty własne. Uzyskujemy bonifikaty i po ich zastosowaniu w wycenie gruntu bedziemy przenosic koszty opłaty przekształceniowej na posiadaczy mieszkań lokatorskich i własnościowych  Spółdzielni. Rozliczymy je do spłaty w czasie, z mozliwościa rowniez spłaty jednorazowej. Moje pytanie jest następujące: jesli grunty odnosimy na konto 011 bez możliwosci amortyzowania ich wartości, to czy  zwrot przez mieszkaców opłaty przekształceniowej bedziemy ksiegować na konto 802 –fundusz zasobowy finansujący srodki  trwałe mieszkaniowe ?. Art. 9 w/w ustawy sugeruje, ze opłata ma być odnoszona do kosztów zwiazanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości? Wówczas spłata tych kosztów przez mieszkańców winna zwiakszać przychody?

Pytanie 1205
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy będąc podatnikiem VAT można nie odliczać podatku VAT od wpłaconych zaliczek i rozliczać z członkami inwestycję w kwocie BRUTTO?

Pytanie 1204
Dodano: 29 kwietnia 2019

Jestem świeżo upieczona księgową w spółdzielni z tego powodu proszę o informacje gdyż mam problem z interpretacja ustawy o spółdzielniach art 6 który mówi, że różnica między kosztami
eksploatacji i utrzymania nieruchomości zasila przychody lub koszty roku następnego - odwołując się do ust 4( jakie lokale i z jakim tytułem prawnym ma prawo do zasilenia kosztów i przychodów). Proszę o szczegółową odpowiedź czy lokale inne niż mieszkaniowe z tytułem własnościowe i odrębne saldo ( przychody-koszty) przechodzi na rok następny?

Pytanie 1203
Dodano: 29 kwietnia 2019

Proszę o podpowiedź czy Zarząd Spółdzielni może obniżyć wartość mieszkania wystawionego na przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności?
Nadmieniam iż lokal zajmowany był na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Członek zrezygnował z członkostwa w spółdzielni przed nowelizacja usm i opróżnił lokal. Wartość lokalu została ustalona na podstawie operatu szacunkowego. Od 9 miesięcy mieszkanie wystawiane jest bezskutecznie na sprzedaż.

Pytanie 1202
Dodano: 29 kwietnia 2019

Proszę o informację co mam zrobić i jakie dokumenty zebrać aby przekształcić własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego w odrębną własność w sytuacji gdy spółdzielnia została zlikwidowana kilka lat temu ,a tylko mój lokal został nie przekształcony.

Pytanie 1201
Dodano: 29 kwietnia 2019

Jestem główną księgową Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiadacz trzech garaży o własnościowym prawie do nich kupił je na rynku wtórnym jako osoba fizyczna. Prosi nas aktualnie, bo rozpoczął działalność gospodarczą związaną z tymi garażami( prawdopodobnie sprzedaje-kupuje motocykle lub części do nich), żebyśmy mu wystawiali faktury co miesiąc za wnoszone opłaty eksploatacyjne za garaże . Czy mamy taki obowiązek i z czego on wynika Pana zdaniem? Czy wobec tego ‘',jeśli obowiązek wystawienia przez spółdzielnię faktury istnieje, powinniśmy zastosować podatek od nieruchomości wyższy,odpowiadający stawce związanej z prowadzoną działalnością? Oraz czy adresatem faktury będzie osoba fizyczna zgodnie z aktem notarialnym, czy firma tego pana? Mamy przekonanie, że faktura nie jest konieczna, a podstawą do ujęcia w koszty firmy właściciela garaży wydatku związanego z kosztami garażu mógłby być dokument naliczenia opłat.

Pytanie 1200
Dodano: 29 kwietnia 2019

Spółdzielnia dociepla bloki mieszkalne, w których znajdują się lokale spółdzielcze i wyodrębnione. Roboty są finansowane z funduszu remontowego i traktowane jako remont budynku, nie obciążają wkładów.
Czy niezależnie od tego, wartość tych robót powinna zwiększać wartość środka trwałego? Jak powinien wyglądać zapis księgowy w takim przypadku? Czy potraktowanie tych robót jako modernizacji-ulepszenia środka trwałego spowoduje konieczność wyłączenia tych kosztów z kosztów podatkowych?

Pytanie 1199
Dodano: 29 kwietnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadziła obowiązkowe winiety naklejane na szyby samochodu informując że prowadzi bazę danych ich właścicieli oraz ich samochodów, oraz kary pieniężne za korzystanie z parkingu przez osoby mające samochody bez winiet. Do tej pory wjeżdżałem ja, siostra albo mój brat do mieszkającej tam mamy korzystając z legalnego jednego pilota do szlabanu za którego płaci się czynsz na ew serwis. To że odwiedzamy wymagającej opieki mamę zamiennie i nie jesteśmy mieszkańcami nie pozwala nam uzyskać wszystkim obowiązującej winiety. Czy takie praktyki ograniczania dostępu winietami są dozwolone? Przecież wystarczyłaby nie przylepiana plakietka z odpowiednio zaawansowaną grafiką bez nr rejestracyjnego? Czy baza danych nie jest czasem nadgorliwością kłócącą się z zapisami RODO? Czy konsekwencje z finałem w sądzie są poważne gdy osobą odpowiedzialną za stwierdzenie faktu parkowania jest nie policjant czy strażnik miejski na ulicy a osoba wyznaczona przez zarząd, fotografująca bez zgody właściciela samochód z nr rejestracyjnym? Czy tablica informacyjna spółdzielni z zapisami regulaminu karania jest wystarczająca do prawidłowego wyegzekwowania płatności?

Pytanie 1198
Dodano: 29 kwietnia 2019

Moje pytanie brzmi - jak powinno wyglądać prawidłowo księgowanie?
Fundusz celowy ze środków wpłacanych przez mieszkańców spółdzielni (Fundusz celowy - MA 810)
Budowa - zakupy (Fundusz celowy WN 810, MA 202)
Budowa kotłowni - zakupy (WN 080, MA 202)
Oddana do użytku - OT (WN 012, MA 080)
Jak rozliczyć fundusz celowy??