Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1227
Dodano: 02 kwietnia 2020

Pytanie o fundusz remontowy.
Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę o podniesieniu odpisu na fundusz remontowy (konkretnego osiedla ) w związku z zaistniała pilną potrzebą wymiany instalacji gazowej.
Wzrost z 0,30 zł do 2 zł /m2.
Tryb powiadomienia był natychmiastowy, tzn. nie otrzymali karencji w czasie tylko uchwała weszła w życie z dniem podjęcia czyli 01.01.2019 i od razu zwiększono im odpis na fundusz.
Mieszkańcy wpłacili powiększony czynsz ale w krótkim czasie zaczęły się głosy ( bunty ) o bezprawnych podniesieniu odpisu.
Zorganizowaliśmy spotkanie, wyjaśniliśmy mieszkańcom potrzebę i wspólnie ustaliliśmy że od 1.02.2019 fundusz będzie wynosił 1zł /m2.
Problem jest taki, że są ze 3 osoby i żądają zwrotu pieniędzy z funduszu remontowego za ten Styczeń – który twierdzą, że sobie bezprawnie, bez ich zgody podnieśliśmy.
Swoją droga zażądali zatrudnienia innego specjalisty gazownika, który ma ponownie ocenić instalacje gazowa bo uważają że jest sprawna.....
No i co teraz z tym zrobić – można im wypłacić ? ( bo my raczej nie chcemy, księgowo mały problem, a i ta wymiana prawdopodobnie będzie konieczna w niedalekiej przyszłości więc pieniądze są potrzebne )
Na jakiej podstawie ? a może można zatrzymać te pieniądze ? jakich dokumentów zażądać a jakie zrobić jeśli trzeba?

Pytanie 1226
Dodano: 02 kwietnia 2020

Spółdzielnia w trakcie postępowania sądowego uzyskała kwotę za służebność przesyłu. Kwotę tą chce przeznaczyć na GZM. Czy w związku z tym Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia faktury VAT instytucji z jaką wygrała postępowanie sądowe, jeśli tak czy to ma być stawka zwolniona czy 23%?

Pytanie 1225
Dodano: 02 kwietnia 2020

Mieszkam w budynku, który powstał w latach 50-tych, posiada status Wspólnoty Mieszkaniowej. Część lokali jest w posiadaniu Gminy Kielce, część jest wykupionych przez osoby prywatne. Naturalnie są też części wspólne (klatka schodowa, strych lokatorski). Jest też lokal mieszkalny, do którego własność uzurpuje sobie Wspólnota. Lokal powstał na bazie większej części poddasza (strychu). Adaptacja na realizację przekształcenia poddasza w mieszkanie przebiegała kilka lat.
Decyzją administracyjną Gminy Miasta Kielce (prawomocną) w 1990 otrzymałem zgodę (w formie pozwolenia na budowę) na adaptację części poddasza na lokal mieszkalny. Integralną częścią owej zgody był zatwierdzony przez gminę projekt architektoniczny/techniczny, według którego w późniejszym czasie powstał lokal mieszkalny.
W momencie rozpoczęcia prac w ramach realizacji projektu, w 1991 roku powstały murowane ściany oddzielające wydzieloną pod lokal mieszkalny część poddasza od pozostałej jego części. Od tego czasu oba lokale posiadają oddzielne wejścia i są fizycznie oddzielone od siebie i pozostałych części budynku. Adaptacja trwała kilka lat. W roku 2004 uzyskałem decyzję administracyjną zezwalającą mi na użytkowanie lokalu do celów mieszkalnych.
W tym samym roku w życie weszła ustawa o Wspólnotach Mieszkaniowych. Lokal jest przeze mnie użytkowany od 2004r. Decyzję zezwalającą na użytkowanie lokalu uzyskałem jednak już po wejściu w życie ustawy o Wspólnotach Mieszkaniowych.
Lokal w 100% powstał ze środków prywatnych inwestora. Ani Gmina, ani Wspólnota nie partycypowały w kosztach przeprowadzonej adaptacji.
Ten nowy lokal do dziś z punktu prawnego nie został wyodrębniony, ani nie zostały dokonane zmiany w aktach własnościowych właścicieli mieszkań (istota części wspólnych). Nieprawdziwy jest też stan prawny powierzchni lokali niezbędny do naliczania podatków i pewnie też inne kwestie prawne nie funkcjonują w tym obszarze poprawnie.
Czas na pytania:
1. Kto jest właścicielem lokalu powstałego wskutek adaptacji? Kto zatem za jego wynajem może pobierać pożytki?
2. Czy mogą być naliczane obciążenie na fundusz remontowy dla użytkownika lokalu? Jeśli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej.
3. Czy wysokość czynszu może być ustalona dla tego konkretnego lokalu w dowolnej wysokości?
4. Kto jest odpowiedzialny za formalności związane z wyodrębnieniem lokalu i kto powinien ponieść za to koszty?

Pytanie 1224
Dodano: 02 kwietnia 2020

Wprowadziliśmy nowy składnik czynszowy nazwany " fundusz modernizacyjny celowy" zgodnie ze regulaminem z przeznaczeniem na termomodernizację- proszę o informacje czy mogę traktować go równorzędnie jak fundusz remontowy czyli robić odpis a koszty księgować na koncie 856.
"Zgodnie z interpretacją wszystko co dotyczy modernizacji mieści się w kategorii REMONT"
czy może zmienić nazewnictwo na fundusz remontowy celowy?

Pytanie 1223
Dodano: 02 kwietnia 2020

Wynik z GZM na koniec roku zawieszam na 647 MRK natomiast w roku następnym przeksięgowuje na "7" a w RZIS pomniejszam przychody i koszty. Wynik z roku poprzedniego ujmuję przed wynikiem brutto, a wynik z roku bieżącego pomniejszam wynik netto. Wynik z roku bieżącego to różnica sum kont 702( przychód)- 712 ( koszt) i tym samym w uchwale pokazuje sumę taka jaka wynika z :7" w których jest wynik z roku poprzedniego czyli:
- za rok 2017 miałam wynik 129 tys. ( ujęłam go na 7)
- w roku 2018 wynik 135 tys. ( w tym jest wynik 2017)
Może jednak lepiej nadwyżkę z roku poprzedniego zostawiać na koncie 647 i nie komplikować sobie życia. Proszę o wskazówki.

Pytanie 1222
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jestem małą Spółdzielnia która nie ma obowiązku badania jednak w obecnej sytuacji proszę o kilka wskazówek:
1. Posiadamy najmy ze zróżnicowanymi stawkami:
- okazjonalny/instytucjonalny
- najem zakładowy
- najem sprzed 2000r
Proszę o informacje jak potraktować najmy i czy je opodatkować podatkiem CIT .
Jeżeli tak to czy koszty i przychody finansowe( np. odsetki od zaległości czynszowych,) i pozostałe działalności operacyjnej (np. koszty sądowe )od najmu również odprowadzić cit.

Pytanie 1221
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jesteśmy Spółdzielnią Mieszkaniową, jesteśmy w trakcie przebudowy lokalu użytkowego (znajdującego się w budynku mieszkalnym) na dwa lokale mieszkalne ( z przeznaczeniem na sprzedaż) i jeden lokal użytkowy (z przeznaczeniem na najem). Koszty gromadzimy na koncie 083 „środki trwałe w budowie”.Koszt przebudowy zostanie sfinansowany funduszem zasobowym, zgodnie z dokumentacją będzie to koszt: lokal użytkowy: ok. 75 000,00 zł, oraz dwa lokale mieszkalne łącznie: ok. 60 000,00 zł. Środki na funduszu zasobowym między innymi pochodzą z zysku netto, jest to kwota: 80 000,00 zł, pozostała kwota pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Czy Spółdzielnia może sfinansować koszt przebudowy lokalu użytkowego na jeden lokal użytkowy i dwa lokale mieszkalne, odpowiednio koszt lokalu użytkowego funduszem zasobowym - środkami po opodatkowaniu CIT - z zysku netto, a koszt lokali mieszkalnych funduszem zasobowym – środkami które pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi? Czy w takim przypadku Spółdzielnia będzie musiała zapłacić podatek CIT od kwoty finansującej przebudowę ze środków z gzm czyli od kwoty: 55 000,00 zł ( cały koszt przebudowy: 75 000,00 + 60 000,00= 135 000,00 minus sfinansowanie f. zasobowym po opodatk. 80 000,00= 55 000,00 )? Jeżeli istnieje obowiązek zapłaty podatku CIT to z jaką datą? Nowo powstałe mieszkania zostaną sprzedane w drodze przetargu w formie ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności na rzecz nabywcy. Czy powstały dochód ze sprzedaży mieszkań będzie zwolniony od podatku CIT, czy będzie to dochód do opodatkowania (nowy nabywca będzie członkiem Spółdzielni)? Czy dochód będzie wykazany w RZiS jako zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych?

Pytanie 1220
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jesteśmy Spółdzielnią Mieszkaniową, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Mam pytanie: "Czy przy zbyciu części odcinka sieci ciepłowniczej i 2 węzłów wymiennikowych c.o. znajdujących się w dwóch budynkach mieszkalnych (blokach) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej winno się naliczyć podatek VAT w wysokości 23%, czy też będzie korzystała ze zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy.
Sieci ciepłownicze są w ewidencji środków trwałych - Budowle. Węzły wymiennikowe nie są w ewidencji środków trwałych.

Pytanie 1219
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jako mieszkańcy bloku pewnego osiedla wysłaliśmy pismo do Spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o udostępnienie nam kserokopii faktur za każdy miesiąc bieżącego roku, które wystawia firma zajmująca się sprzątaniem i dbaniem o krzewy i żywopłoty na osiedlu. Od Spółdzielni otrzymaliśmy odpowiedź, że nie otrzymamy kserokopii ponieważ dotyczą one wielu nieruchomości i nie są wystawiane na każdą z nich osobno. Jednocześnie Spółdzielnia podała koszty w części przypadającej na naszą nieruchomość.
Dalej nie wiemy jakie koszty ponosimy. Z podanej sumy wynika, że wymieniona kwota zawsze jest taka sama za każdy miesiąc co wydaje się nam niemożliwe ponieważ firma dbająca o nasze tereny zielone wykonuje oprócz prac stałych inne prace okresowe więc i kwota powinna być inna za każdy miesiąc.
Pytanie: Czy firma od terenów zielonych może wystawiać za wykonaną pracę z kilku nieruchomości na jednej fakturze?

Pytanie 1218
Dodano: 02 kwietnia 2020

Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, i chciałabym zapytać jak powinno umarzać się wkłady mieszkaniowe i budowlane w spółdzielni.
Mając budynek mieszkalny - jako środek trwały o pewnej wartości np.: 83198,28 zł , umarzam w skali roku 1,50% czyli wychodzi mi umorzenie 1247,97 zł.
To umorzenie odnoszę na wkłady mieszkaniowe i budowlane /których wartość również wynosi 83198,28 zł. /
I pytanie czy mogę tę wartość umorzenia 1.247,97 zł podzielić na m2 budynku i razy metry danego mieszkania, czy raczej powinnam ,analitycznie każdy wkład na danym mieszkaniu pomnożyć stawką umorzenia 1,50% ?