Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 6
Dodano: 11 maja 2005

Czy opłaty za ubezpieczenie mieszkań pobierane wraz z czynszem są zwolnione od VAT? Jaką stawką VAT opodatkowany jest czynsz za mieszkanie, którego część przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej?

Pytanie 5
Dodano: 11 maja 2005

Spółdzielnia posiada grunty w wieczystym użytkowaniu i z tego tytułu spółdzielnia wnosi, w terminie do 31 marca każdego roku, całoroczną opłatę do Urzędu Miasta. Następnie opłata ta przenoszona jest na osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali. Rozliczana jest ona miesięcznie wraz z innymi opłatami za lokale. Od powyższej opłaty, wnoszonej od 1.05.2004 r. przez osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych (w tym garaży, miejsc postojowych) spółdzielnia odprowadza podatek należny. Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo?

Pytanie 4
Dodano: 11 maja 2005

Czy przychody Spółdzielni z wynajmu lokali użytkowych położonych na dolnych kondygnacjach budynków, i przychody Osiedlowych Klubów Kultury są opodatkowane podatkiem od osób prawnych?

Pytanie 3
Dodano: 11 maja 2005

Czy przychody Spółdzielni z tytułu opłat za najem dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli tak, to, jaką stawką?

Pytanie 2
Dodano: 11 maja 2005

Jaki podatek VAT obowiązuje, gdy w niektórych lokalach mieszkalnych na części powierzchni użytkowej (najczęściej obejmującej 1 pokój) prowadzona jest przez członków spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, działalność gospodarcza, przy czym funkcja lokalu nie ulega zmianie, tzn. nadal jest to lokal mieszkalny?

Pytanie 1
Dodano: 11 maja 2005

Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o wyjaśnienie jak należy traktować opłaty od osób nie będących członkami spółdzielni, ale posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.