Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 26
Dodano: 05 sierpnia 2005

Podatek VAT od kredytu sfinansowanego przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

Pytanie 25
Dodano: 05 sierpnia 2005

Mała spółdzielnia mieszkaniowa posiadająca 180 mieszkań i 20 garaży osiąga obroty miesięczne:
- sprzedaż zwolniona: około 46.000,00 zł.
- sprzedaż opodatkowana: około 400,00 zł.
- podatek VAT (22%): 88,00 zł.
1. Czy spółdzielnia jest zobowiązana prowadzić rozliczenie podatku VAT z U. S. w/g struktury sprzedaży, czy może z niej zrezygnować odliczając tylko podatek VAT wyłącznie od zakupów służących sprzedaży opodatkowanej w pełnych kwotach?
2. Czy spółdzielnia może odliczyć w lipcu b.r. (f-ra VAT) podatek VAT od remontu garaży wynoszący 7.500 zł i wykazać go do zwrotu przez U. S. w całości?
Nadmienia się, że od wpłat wniesionych przez członków na w/w remont w maju b. r. został odprowadzony przez spółdzielnię podatek VAT wg stawki 22%.

Pytanie 24
Dodano: 05 sierpnia 2005

Z uwagi na rozbieżność stanowisk prosimy o pisemną interpretację Art. 11 ust. 2 i 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosownie do zaistniałej sytuacji.
1. Członek wypowiedział członkostwo i zdał 20.06.2005 r. Spółdzielni lokal mieszkalny z prawem lokatorskim. Zlecił wykonanie operatu szacunkowego, w którym wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa została określona 26.06.2005 r. na 58.000 zł. Wkład mieszkaniowy stanowi 53,5% wartości rynkowej lokalu.
2. Zarząd Spółdzielni dokonał 01.07.2005 r. przekwalifikowania prawa lokatorskiego do lokalu na własnościowe i 18.07 br. w drodze przetargu na ustanowienie tego prawa została wylicytowana wartość 77.000 zł. Kwota ta stanowi dla nabywcy wkład budowlany do wniesienia.
3. Która kwota winna być podstawą rozliczenia wkładu mieszkaniowego z członkiem, który zdał lokal - oszacowana operatem 58.000 zł czy uzyskana na przetargu 77.000 zł?

Pytanie 23
Dodano: 11 maja 2005

Zwracam się z prośbą, jeżeli to możliwe o udzielenie nastepującej informacji: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółdzielni mieszkaniowej i jednocześnie pełniąca funkcję członka zarządu (funkcja członka zarządu pełniona jest społecznie bez dodatkowego wynagrodzenia i bez aneksu do umowy o pracę )czy w takim przypadku premie uznaniowe przyznawane są przez Zarząd czy Radę Nadzorczą?

Pytanie 22
Dodano: 11 maja 2005

Kiedy trzeba zapłacić wyższy podatek z tytułu opodatkowania najmu ryczałtem?

Pytanie 21
Dodano: 11 maja 2005

Dotacja związana z uzyskaniem certyfikatu ISO a podatek VAT.
Czy otrzymana dotacja z PAPR na częściowe pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu jakości ISO podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy fakt jej otrzymania należy udokumentować fakturą wewnętrzną ?

Pytanie 20
Dodano: 11 maja 2005

Odpowiedź na pismo Wspólnoty Mieszkaniowej z Gozdnicy.

Pytanie 19
Dodano: 11 maja 2005

Odpowiedź na pismo Pani Agnieszki Wilda członka Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu.

Pytanie 18
Dodano: 11 maja 2005

Spółdzielnia mieszkaniowa wystawia faktury za najem lokalom użytkowym w tym między innymi odrębą pozycją jest podatek od nieruchomości. Czy w/w podatek jest opodatkowany podatkiem Vat?

Pytanie 17
Dodano: 11 maja 2005

Czy ustanowienie własnościowego prawa do lokalu użytkowego, zajmowanego od kilkunastu lat na zasadach najmu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?