Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1177
Dodano: 07 lutego 2018

Jak powinno wyglądać prawidłowe księgowanie zakupu windy dla osób niepełnosprawnych zamontowane w budynku administracyjnym spółdzielni sfinansowane z funduszu zasobowego , oraz jak ująć mieszkanie wybudowane z funduszu zasobowego przeznaczone na wynajem?

Pytanie 1176
Dodano: 07 lutego 2018

Nasza Spółdzielnia Postanowieniem Sądu przejęła za zadłużenia odrębny lokal mieszkalny za kwotę 32 tys. zł. Nieruchomość nie zostanie sprzedana do końca roku obrachunkowego. Mamy w związku z tym kilka pytań: 1) czy wartość przejętego lokalu należy potraktować jako przychód na spłatę zadłużenia poprzednich lokatorów jeśli tak jak to poprawnie zaksięgować;2 ) czy lokal powinien być zaksięgowany jako środek trwały, jeśli tak to czy z wartością ustaloną przez Sąd tj. 32 tyś. zł czy rzeczywiście poniesionych kosztów(zadłużenie zasadnicze, odsetki, koszty sądowe itp.); 3)czy przyjęcie lokalu jako środka trwałego nie będzie kolidowało z przeznaczeniem środków finansowych na cele statutowe w przypadku sprzedaży nieruchomości w przyszłości.

Pytanie 1175
Dodano: 07 lutego 2018

Jestem właścicielem garażu wraz z gruntem - grunt w wieczyste użytkowanie / garaż wyodrębniony/ posiadam akt notarialny przeniesienia prawa własności. Na działce jest 71 garaży w zabudowie szeregowej w tym 28 wyodrębnionych .
Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych mówi że spółdzielnia tworzy fundusz remontowy na cele mieszkaniowe. Nie ma zebrań remontowych na których podejmuje się decyzje o remontach garaży. Każdy remontuje z własnych środków. Czy naprawdę muszę wnosić opłaty na fundusz remontowy i w wysokości ustalanej przez spółdzielnię? obecnie wynosi to 6,60 + 23 % podatku Vat czyli 8,10 zł miesięcznie.

Pytanie 1174
Dodano: 03 stycznia 2018

Spółdzielnia zawarła umowę dzierżawy lokalu użytkowego na cel budowy kotłowni gazowej. Czy poza dzierżawą lokalu inwestor powinien był równocześnie dysponować prawem do stosownej części działki, na której jest posadowiony budynek? Budynek nie jest zawieszony w próżni, wobec tego- czy dzierżawa lokalu spełnia wymogi " dysponowania nieruchomością na cele budowlane"? Dodam, że projekt bloku nie przewidywał budowy kotłowni.

Pytanie 1173
Dodano: 03 stycznia 2018

Mam 2 pytania związane z różnymi stawkami opłat eksploatacyjnych i na fundusz remontowy dla członków i nie-członków spółdzielni.
1/ Czy władze spółdzielni mogą jednocześnie wprowadzić zwyżkę opłat eksploatacyjnej i na fundusz remontowy dla nie-członków spółdzielni. Tłumaczą to osiąganiem nadwyżki bilansowej z tytułu pożytków powstałych z tytułu gospodarowania mieniem spółdzielni, która jest rokrocznie przeznaczana na fundusz remontowy (schemat opisany przez Pana w pytaniu nr 1156 skutkujący podwyżką opłaty na ten fundusz dla nie-członków). Ale jednocześnie planują podnieść opłatę eksploatacyjną dla nie-członków z powodu osiągania dodatkowych przychodów z mienia spółdzielni. Uważam że albo jedno albo drugie. Skoro mamy ekstra przychody funduszu remontowego, to nie ma dodatkowych przychodów na eksploatacji, co ma być powodem podwyżki opłaty eksploatacyjnej.
2/ Czy decyzje o takim różnicowaniu opłat może podejmować sam zarząd lub rada spółdzielni, czy jednak powinno to być ujęte w odpowiednich regulaminach gospodarki zasobami i ew. zasad naliczania opłat, które w naszej małej spółdzielni uchwala walne zgromadzenie. Czy nie powinno decydować o tym walne zgromadzenie członków?

Pytanie 1172
Dodano: 03 stycznia 2018

1. Sprzedajemy mieszkanie, które było lokatorskie. Jak należy zaksięgować tą operację?
2. Czy sprzedaż mieszkania rodzi skutki CIT?

Pytanie 1171
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, jednoblokowej, 32 lokale. Jedna osoba z mieszkańców jest właścicielem mieszkania, reszta osób posiada spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu. Czy i w jaki sposób można powołać zarządcę zewnętrznego ? czy potrzebne jest wykup mieszkań i przekształcenie we wspólnotę ? czy też wystarczy zgoda większości mieszkańców ?

Pytanie 1170
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Powołano Radę - 5 osób i zarząd - 3 osoby. Zgodnie ze statutem spółdzielni rada składa się z 3 członków. RN ze swojego grona wybiera Prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji rady. Spośród członków rady wybieranych jest też 2 członków komisji rewizyjnej.
Prezes Zarządu (spółdzielni) złożył rezygnację. Moje pytanie, czy w powyższej sytuacji można zastosować art. 56 par. 1 ust. 1 zdanie drugie ustawy Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym "w razie konieczności rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu", i jednego z członków rady powołać na Prezesa Zarządu ?
Chodzi mi głównie, czy w stanie którym opisałem skład rady będzie odpowiadał wymogom statutu. Jeżeli jest taka możliwość, na jak długo można powołać członka, jakie formalności należy dopilnować ?

Pytanie 1169
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem właścicielem garażu wyodrębnionego, w zabudowie szeregowej, nie jestem członkiem Spółdzielni.
Czy Spółdzielnia ma prawo naliczać mi fundusz remontowy w opłacie za garaż?

Pytanie 1168
Dodano: 03 stycznia 2018

Posiadam garaż w nieruchomości garażowej szeregowej/boksy garażowej/ zarządzanej z mocy prawa przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Nie jestem członkiem Spółdzielni.
Podatki od gruntu i nieruchomości wnoszę co roku do Urzędu Miasta, wszystkie remonty jak naprawa dachu wykonałam w swoim zakresie tak jak i inni właściciele garaży.
w związku z powyższym mam pytania:
-czy Spółdzielnia ma prawo wliczać do opłaty za garaż podatek od nieruchomości i podatek od gruntu?
- czy Sp-nia ma prawo żądać ode mnie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej opłaty na fundusz remontowy?
- czy Spółdzielnia ma prawo doliczać do opłaty na fundusz remontowy podatek VAT?