Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1187
Dodano: 05 czerwca 2018

Czy w spółdzielni mieszkaniowej Prezes Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?

Pytanie 1186
Dodano: 05 czerwca 2018

Bardzo proszę o informację czy moje księgowanie dla lokali mieszkalnych wybudowanych z własnych środków członków (podpisana ze spółdzielnią umowa o ustanowienie odrębnej własności ) jest prawidłowa:
-
MA- 080 - środki trwałe w budowie
WN-011- środki trwałe
-
MA - 011
WN - 250
-
WN - 845 - przych. przyszłych okresów
MA - 803 - wkłady budowlane
-
WN - 803
MA - 250

Pytanie 1185
Dodano: 05 czerwca 2018

SM oprócz bloków posiada także ciepłownię (CO i CWU). Czy dopuszczalne jest obciążanie ciepłowni np. 70% kosztów zarządu a reszta do metra lokali?

Pytanie 1184
Dodano: 05 czerwca 2018

Spółdzielnia w przejęła w formie aktu notarialnego 2 mieszkania za długi. Proszę o informację w jaki sposób wyksięgować zaległość od dłużnika czy powinien zostać w ewidencji na koncie "249" pozostałe rozrachunki. W obecnej chwili mieszkanie jest wynajmowane, po uzyskaniu zgody WZ zostanie sprzedane. Czy powinniśmy wyksięgować mieszkania ze środków trwałych i utworzyć na koncie 040 inwestycje w nieruchomości (w cenie przejętego długu czy wg cen rynkowych (operat).

Pytanie 1183
Dodano: 05 czerwca 2018

W naszej spółdzielni mieszkaniowej statut jasno stwierdza że kandydat do rady nadzorczej nie może być zadłużony wobec spółdzielni. Na tą okoliczność składają oświadczenie. Jeden z kandydatów skłamał w oświadczeniu i został wybrany do rady. Po wykryciu kłamstwa uregulował zaległości.
Czy może pozostać członkiem rady nadzorczej? Jeżeli nie to jakie kroki należy podjąć w celu usunięcia go z członka rady?

Pytanie 1182
Dodano: 05 czerwca 2018

Zostałem eksmitowany z mieszkania spółdzielczego do mieszkania socjalnego. Mieszkanie sprzedano za 95 000 zl. Dostałem wkład mieszkaniowy w wysokości 47 000 zł. Czy muszę zapłacić podatek?

Pytanie 1181
Dodano: 31 marca 2018

Zgodnie z ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych art 6 proszę o informacje czy salda z lokali innych niż mieszkaniowe z tytułem własnościowe -salda na koniec roku zasilają przychody lub koszty roku następnego.
Proszę o jak najszybsza odpowiedź, gdyż zbliża się rozliczenie roczne i chce rozliczyć prawidłowo

Pytanie 1180
Dodano: 31 marca 2018

Spółdzielnia mieszkaniowa zajmuje się tylko budową domów wielorodzinnych z wkładów budowlanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu. Spółdzielnia nie uzyskuje dochodów. Moje pytanie dotyczy księgowania kosztów na konto 083 tj kosztów dotyczących działalności operacyjnej, wynagrodzeń pracowników, czy księgujemy wszystkie faktury kosztowe na konto 083 i czy w kwocie brutto. Drugie pytanie na jakim koncie zaksięgować wpłatę wkładów budowlanych ( wg. nowych przepisów są to zobowiązania jak wygląda predekretacja takich wpłat).

Pytanie 1179
Dodano: 31 marca 2018

Czy Rada Nadzorcza swoją uchwałą ma prawo, bez zgody(uchwały)Walnego Zgromadzenia z pieniędzy wszystkich członków (z konta wkłady) spłacić na koniec 2017 roku za niewielką ilość członków kredyty " starego portfela "?
Czy RN następnie ma umocowanie prawne ,żeby ustalić odsetki od tych zobowiązań i podpisać umowy z członkami którym " pożyczone " zostały pieniądze na spłatę kredytu ?

Pytanie 1178
Dodano: 31 marca 2018

Spółdzielnia wyodrębniła lokal mieszkalny należący do spółdzielni, w najbliższym czasie będzie go sprzedawać. Rozumiem że przychód należy potraktować jako pożytek spółdzielni czy należy zapłacić Podatek?