Uwaga: zmiana adresu siedziby firmy

Aktualny adres to:
ul. Poznańska 17 lok. 13
00-680 Warszawa,
tel. (22) 848 05 04, kom. 721 48 05 04

Polecamy nowe skrypty autorstwa Krzysztofa Huberta Dziewiora:

Zamówienie można przesłać na adres e-mail:


lub pocztą na adres:
Centrum Informacji & Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o,
02-583 Warszawa ul Wołoska 52 pawilon 16,
Telefon (22) 848-05-04

pobierz druk zamówienia


Jednolity Plik Kontrolny w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od towarów i usług
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 30 kwietnia 2022
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1274
Dodano: 30 kwietnia 2022

Bardzo proszę o pomoc w temacie nie rozliczonej nadwyżki bilansowej spółdzielni mieszkaniowej.
Spółdzielnia za lata 2012-2018 nie dokonywała sukcesywnego rozliczenia nadwyżki bilansowej GZM zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń we wskazanych latach. Uchwały określały cel rozdysponowania nadwyżki, tj. przeznaczyć na przychody i koszty zasobami mieszkaniowymi GZM oraz na pożytki z nieruchomości wspólnej podzielonej w ten sposób, że część kwoty przeznaczono na fundusz remontowy a pozostałą cześć podzielono pomiędzy właścicieli lokali proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości wspólnej.
Jak się zorientowałam Spółdzielnia zwróciła środki właścicielom lokali wyodrębnionych i część kwoty zaksięgowała na fundusz remontowy, natomiast pozostała nierozliczona nadwyżka na GZM. Skoro są to nadwyżki za lata ubiegłe (zaszłości), to Spółdzielnia nie może ich aktywować w przychody. I tutaj nasuwa się pytanie: czy Spółdzielnia może dowolnie dysponować nadwyżką dot. GZM nierozliczoną za lata ubiegłe, w ten sposób że nie będzie podnosiła opłat za lokale? Nadwyżka jest zaksięgowana na koncie 647 – międzyokresowe przychody. I pytanie drugie: jak technicznie rozwiązać, przeksięgować saldo tego konta i gdzie, biorąc pod uwagę niepodwyższanie opłat eksploatacyjnych?

Pytanie 1272
Dodano: 30 kwietnia 2022

Czy kwota uzyskana przez Spółdzielnię ze zbycia lokalu mieszkalnego z prawem odrębnej własności na przetargu, wynikająca z różnicy pomiędzy wartością rynkową, a ceną uzyskaną w drodze przetargu, przekazana ( zgodnie ze statutem naszej Spółdzielni ) na GOSPODARKĘ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI (fundusz remontowy, obniżenie stawki za eksploatację) zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych?

Pytanie 1277
Dodano: 30 kwietnia 2022

Jak ująć w bilansie konto 204 - Rozrachunki z tytułu opłat eksploatacyjnych ?  Czy jest to konto aktywno  - pasywne ?