Uwaga: zmiana adresu siedziby firmy

Aktualny adres to:
ul. Poznańska 17 lok. 13
00-680 Warszawa,
tel. (22) 848 05 04, kom. 721 48 05 04

Polecamy nowe skrypty autorstwa Krzysztofa Huberta Dziewiora:

Zamówienie można przesłać na adres e-mail:


lub pocztą na adres:
Centrum Informacji & Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o,
02-583 Warszawa ul Wołoska 52 pawilon 16,
Telefon (22) 848-05-04

pobierz druk zamówienia


Jednolity Plik Kontrolny w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od towarów i usług
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 30 kwietnia 2022
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1277
Dodano: 30 kwietnia 2022

Jak ująć w bilansie konto 204 - Rozrachunki z tytułu opłat eksploatacyjnych ?  Czy jest to konto aktywno  - pasywne ?

Pytanie 1269
Dodano: 30 kwietnia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa buduje nowe domy na nieruchomości, która jest w użytkowaniu wieczystym. Aby podpisać akt notarialny z przyszłym właścicielem , powinno nastąpić przekształcenie użytkowania wieczystego na własność. Starostwo w naszym mieście zażądało oświadczenia , że nieruchomość jest lub  nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców.
Jak ma się zachować spółdzielnia w tej sytuacji ?

Pytanie 1275
Dodano: 30 kwietnia 2022

1.Na Walnym Zgromadzeniu przegłosowano wniosek o wprowadzeniu do statutu mojej Spółdzielni Mieszkaniowej paragraf o treści "Regulamin Zebrania Mieszkańców i Rady Mieszkańców uchwala Rada Nadzorcza". Zmianę zgłoszono do KRS i wprowadzono do statutu. Problem polega na tym,że Rada Mieszkańców została wykreślona z wykazu organów statutowych Spółdzielni już prawdopodobnie w roku 2011.Rada Nadzorcza uchwaliła w 2019r. regulamin Rady Mieszkańców określając Radę Mieszkańców że "jest organem spółdzielni". Czy w związku z tą nieprawidłowością można na kolejnym Walnym Zgromadzeniu postawić wniosek o skreśleniu ze statutu całego paragrafu , czy tylko jego części dotyczącej Rady Mieszkańców?
2.Czy bezpośrednio do KRS zgłosić nieprawidłowość w zapisie w statucie?
3.Czy prawo reguluje uchwalanie regulaminów dla statutowych organów i czy dopuszczalne jest tak jak w mojej Spółdzielni,ażeby wybiórczo uchwalała je Rada Nadzorcza dla niektórych organów Spółdzielni i czy nie powinien tego robić prawnik Spółdzielni na zlecenie Zarządu?