Forum

Pozostałe pytania i odpowiedzi

Pytanie 1
Dodano: 11 maja 2005

Opodatkowanie najmu nieruchomości wspólnej małżonków
Jesteśmy małżeństwem i osiągamy dochody z najmu nieruchomości. Istnieje pomiędzy nami wspólność majątkowa. Nieruchomości wynajmujemy na cele działalności gospodarczej (lokale użytkowe) i na cele mieszkalne. Najem ten nie jest związany z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.