Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 769
Dodano: 02 kwietnia 2020

Wspólnota mieszkaniowa ma wydzielone 3 lokale mieszkalne, nie mamy KRS, nie mamy zarządcy, trzech współwłaścicieli podejmuje decyzje, nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy płatnikami VAT, do 2018 roku składaliśmy CIT8 i CIT8/0 do US.
Czy po zmianie przepisów w UWM od 01/01/2020 jesteśmy zobowiązani do przesyłanie CIT8 i CIT8/0 drogą elektroniczną?

W 2020 r. wszystkie podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną lub nie posiadające osobowości prawnej (Wspólnota Mieszkaniowa) są zobowiązane do przesyłania wszelkich dokumentów drogą elektroniczną.

Pytanie 768
Dodano: 02 kwietnia 2020

Za rok 2019 składamy CIT 8 za wspólnotę mieszkaniową do szefa KAS w wersji elektronicznej, podpisany podpisem elektronicznym wraz z załączonymi sprawozdaniami. Wspólnota o 24 mieszkaniach, przychody roczne w granicach 80 tys.zł, dochód zwolniony oraz opodatkowany Cit( tylko odsetki od lokat x 9%) . Oczywiście wspólnota nie jest wpisana w KRS. Jakie sprawozdania mamy załączyć. Pytam Pana i liczę, jak zawsze, na właściwą odpowiedź. Zadałam takie samo pytanie w urzędzie skarbowym w moim mieście osobie zajmującej się podatkiem dochodowym, ale oczywiście nie dostałam odpowiedzi z wyjątkiem odesłania mnie na odpowiednią stronę ministerstwa finansów.

Pytanie 767
Dodano: 26 sierpnia 2019

Czy dobrze zrobiliśmy z powiadomieniami rozdając je przed powrotem uchwały od burmistrza. Wg mnie dobrze, ale był w urzędzie gminy członek zarządu i pani przyjmująca wniosek o dopłatę mieszkaniową powiedziała mu, że to jest nic nie warty świstek, bo ona nie ma w systemie, że burmistrz się na to zgodził i że nie ma zawiadomienia o podjęciu uchwały. Chciałem być grzeczny dając przegłosowaną już uchwałę burmistrzowi, a teraz żałuję, że nie wysłałem powiadomienie o podjętych uchwałach. Proszę o opinię.

Pytanie 766
Dodano: 26 sierpnia 2019

Od pewnego czasu nowym podmiotem Wspólnoty Mieszkaniowej został spadkobierca procesu reprywatyzacji nieruchomości. Miasto Stołeczne Warszawa, Aktem Notarialnym, zwróciło spadkobiercy 4 lokale mieszkalne oraz 2 lokale użytkowe, które mieszczą się w podpiwniczonej części kamienicy. Po pewnym czasie spadkobierca poinformował Wspólnotę, że zamierza zmienić status jednego z lokali użytkowych w piwnicę.
Czy takie działanie jest uprawnione i np. wymaga zgody Wspólnoty? Czy w przypadku dokonania takiej zmiany zmienią się udziały właścicieli lokali w części wspólnej? Jakie ewentualne konsekwencje prawne będzie miało przeprowadzenie takiej zmiany?

Pytanie 765
Dodano: 26 sierpnia 2019

Czy wpłaconą zaliczkę na koszty zarządu w styczniu 2019 za grudzień 2018 mogę zaliczyć do wpłat 2018, i wykazać brak zobowiązań na 31.12.2018, czy może muszę wykazać brak wpłaty na
31.12.2018?

Pytanie 764
Dodano: 29 kwietnia 2019

W. Mieszkaniowa (nowa inwestycja) powstała na podstawie art. 26 UoSM w luty 2014 r. , na dzień powstania Wspólnoty koszty był wyższe niż przychody na eksploatacji i utrzymania(100 tys.). Czy Zarząd we wrzesień 2015 r. może wpisać te koszty w pozostałe koszty operacyjne spółdzielni bez konsultacji z Radą lub Walnym Z.? Jak to wygląda prawnie i jakie są skutki podatkowe dla W. Mieszkaniowej?

Pytanie 763
Dodano: 29 kwietnia 2019

1. Czy zaliczki na koszty zarządu w kwocie X należy zaliczyć jako przychód podatkowy w dacie naliczenia czy w dacie otrzymania wpływu na konto wspólnoty z tego tytułu?
2. Analogicznie czy zaliczki na fundusz remontowy powołany uchwałą i ustalony na kwotę X należy zaksięgować w dacie naliczenia tej zaliczki czy w dacie otrzymania ?
3. Czy w sprawozdaniu finansowym za rok XXXX a tym samym w deklaracji CIT 8 zaliczki te winny z tych tytułów wykazane w rzeczywistej kwocie otrzymanej na rachunek czy w kwocie naliczonej ?

Pytanie 762
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy w roku 2018 wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek prowadzić ewidencję księgową zgodnie z wymogami ustawy rachunkowości i sporządzać sprawozdanie finansowe? Jeśli nie to co konkretnie musi ewidencjonować w ewidencji "pozaksięgowej"? Czy są planowane jakieś zmiany na 2019 rok?

Pytanie 761
Dodano: 29 kwietnia 2019

Wspólnota mieszkaniowa zgodnie z art. 27 ust.2 zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego.
Zgodnie z art. 3 ust.1a wspólnota spełnia wymagania, aby zostać uznaną za jednostkę mikro.
Jednak wśród jednostek, które mogą sporządzać takie sprawozdania finansowe nie ma wymienionych wspólnot mieszkaniowych, podobnie jest w przypadku jednostek małych.
Jakie e-sprawozdanie finansowe powinna wysłać do US wspólnota mieszkaniowa?

Pytanie 760
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania sprawozdania finansowego za rok 2018 w formie elektronicznej do U. Skarbowego? Nie prowadzimy działalności gospodarczej ani nie jesteśmy zarejestrowani w KRS. Czy w ogóle musimy obligatoryjnie sporządzać sprawozdanie finansowe? Do tej pory składaliśmy CIT8 – elektronicznie i sprawozdanie papierowo.