Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 767
Dodano: 26 sierpnia 2019

Czy dobrze zrobiliśmy z powiadomieniami rozdając je przed powrotem uchwały od burmistrza. Wg mnie dobrze, ale był w urzędzie gminy członek zarządu i pani przyjmująca wniosek o dopłatę mieszkaniową powiedziała mu, że to jest nic nie warty świstek, bo ona nie ma w systemie, że burmistrz się na to zgodził i że nie ma zawiadomienia o podjęciu uchwały. Chciałem być grzeczny dając przegłosowaną już uchwałę burmistrzowi, a teraz żałuję, że nie wysłałem powiadomienie o podjętych uchwałach. Proszę o opinię.

Pytanie 766
Dodano: 26 sierpnia 2019

Od pewnego czasu nowym podmiotem Wspólnoty Mieszkaniowej został spadkobierca procesu reprywatyzacji nieruchomości. Miasto Stołeczne Warszawa, Aktem Notarialnym, zwróciło spadkobiercy 4 lokale mieszkalne oraz 2 lokale użytkowe, które mieszczą się w podpiwniczonej części kamienicy. Po pewnym czasie spadkobierca poinformował Wspólnotę, że zamierza zmienić status jednego z lokali użytkowych w piwnicę.
Czy takie działanie jest uprawnione i np. wymaga zgody Wspólnoty? Czy w przypadku dokonania takiej zmiany zmienią się udziały właścicieli lokali w części wspólnej? Jakie ewentualne konsekwencje prawne będzie miało przeprowadzenie takiej zmiany?

Właściciel powinien dokonać zmiany sposobu użytkowania posiadanego lokalu. Nie pociąga to za sobą konieczności zmian posiadanych udziałów.

Pytanie 765
Dodano: 26 sierpnia 2019

Czy wpłaconą zaliczkę na koszty zarządu w styczniu 2019 za grudzień 2018 mogę zaliczyć do wpłat 2018, i wykazać brak zobowiązań na 31.12.2018, czy może muszę wykazać brak wpłaty na
31.12.2018?

Pytanie 764
Dodano: 29 kwietnia 2019

W. Mieszkaniowa (nowa inwestycja) powstała na podstawie art. 26 UoSM w luty 2014 r. , na dzień powstania Wspólnoty koszty był wyższe niż przychody na eksploatacji i utrzymania(100 tys.). Czy Zarząd we wrzesień 2015 r. może wpisać te koszty w pozostałe koszty operacyjne spółdzielni bez konsultacji z Radą lub Walnym Z.? Jak to wygląda prawnie i jakie są skutki podatkowe dla W. Mieszkaniowej?

Pytanie 763
Dodano: 29 kwietnia 2019

1. Czy zaliczki na koszty zarządu w kwocie X należy zaliczyć jako przychód podatkowy w dacie naliczenia czy w dacie otrzymania wpływu na konto wspólnoty z tego tytułu?
2. Analogicznie czy zaliczki na fundusz remontowy powołany uchwałą i ustalony na kwotę X należy zaksięgować w dacie naliczenia tej zaliczki czy w dacie otrzymania ?
3. Czy w sprawozdaniu finansowym za rok XXXX a tym samym w deklaracji CIT 8 zaliczki te winny z tych tytułów wykazane w rzeczywistej kwocie otrzymanej na rachunek czy w kwocie naliczonej ?

Pytanie 762
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy w roku 2018 wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek prowadzić ewidencję księgową zgodnie z wymogami ustawy rachunkowości i sporządzać sprawozdanie finansowe? Jeśli nie to co konkretnie musi ewidencjonować w ewidencji "pozaksięgowej"? Czy są planowane jakieś zmiany na 2019 rok?

Pytanie 761
Dodano: 29 kwietnia 2019

Wspólnota mieszkaniowa zgodnie z art. 27 ust.2 zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego.
Zgodnie z art. 3 ust.1a wspólnota spełnia wymagania, aby zostać uznaną za jednostkę mikro.
Jednak wśród jednostek, które mogą sporządzać takie sprawozdania finansowe nie ma wymienionych wspólnot mieszkaniowych, podobnie jest w przypadku jednostek małych.
Jakie e-sprawozdanie finansowe powinna wysłać do US wspólnota mieszkaniowa?

Pytanie 760
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania sprawozdania finansowego za rok 2018 w formie elektronicznej do U. Skarbowego? Nie prowadzimy działalności gospodarczej ani nie jesteśmy zarejestrowani w KRS. Czy w ogóle musimy obligatoryjnie sporządzać sprawozdanie finansowe? Do tej pory składaliśmy CIT8 – elektronicznie i sprawozdanie papierowo.

Pytanie 759
Dodano: 29 kwietnia 2019

Chciałbym uzyskać porady na temat wspólnoty mieszkaniowej a mianowicie : .Problem polega na tym że jako wspólnota i ja jako członek zarządu wybraliśmy firmę do remontu kamienicy (po wcześniejszych uzgodnieniach oraz uchwale .Wykonawca po wykonaniu prac (zgodnie z uzgodnieniami i umowa) po uwagach o złym wykonaniu wykonawca przestał dalszych prac mimo wpłaceniu większej kwoty niż wykonał .Druga sprawa jest taka że był brak kontaktu z tą osobą (wykonawca) lecz drugi członek zarządu bez problemu się skontaktował i zamiast pytać o remont dalszych prac uzgodnił z daną firmą że zapłaci indywidualnie i dana firmą dociepli ich ścianę od wewnątrz klatki schodowej .Problem tkwi w tym że na zebraniu wspólnoty przedstawiłem wszystkie kwoty wszystkie prace wykonane przez daną firmę i faktycznie okazało się że wykonawca nie wywiązał się z danej umowy. Lecz na następnym zebraniu wspólnoty (było zawiadomienie) lecz ja nie mogłem być ,członek zarządu w drodze indywidualnego zbierania głosów odwołał mi z tej funkcji. Czy nie będąc na zebraniu i nie mając informacji że będzie znana zarządu prawidłowo zostałem odwołany? Czy jeśli zostałem odwołany powinienem zostać poinformowany o tym zgodnie z art25 ustawy o właścicieli lokali, chociaż minęło już 2miesiace? Jeszcze chciałbym dodać że firma która nie wykonała prac a otrzymała za nie pieniądze ma podpisaną umowę z firmą która zarządza nasz kamienica w razie jakichkolwiek remontów awarii. Proszę o odpowiedź bo jak zwykły człowiek nie jestem wstanie tego pojąć kto tu ma rację kto nie.

Pytanie 758
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy mała wspólnota mieszkaniowa ( 4 mieszkania) może rozliczać cit 8 i cit 8o na drodze papierowej. Nie mamy zarządcy.