Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 764
Dodano: 29 kwietnia 2019

W. Mieszkaniowa (nowa inwestycja) powstała na podstawie art. 26 UoSM w luty 2014 r. , na dzień powstania Wspólnoty koszty był wyższe niż przychody na eksploatacji i utrzymania(100 tys.). Czy Zarząd we wrzesień 2015 r. może wpisać te koszty w pozostałe koszty operacyjne spółdzielni bez konsultacji z Radą lub Walnym Z.? Jak to wygląda prawnie i jakie są skutki podatkowe dla W. Mieszkaniowej?

Pytanie 763
Dodano: 29 kwietnia 2019

1. Czy zaliczki na koszty zarządu w kwocie X należy zaliczyć jako przychód podatkowy w dacie naliczenia czy w dacie otrzymania wpływu na konto wspólnoty z tego tytułu?
2. Analogicznie czy zaliczki na fundusz remontowy powołany uchwałą i ustalony na kwotę X należy zaksięgować w dacie naliczenia tej zaliczki czy w dacie otrzymania ?
3. Czy w sprawozdaniu finansowym za rok XXXX a tym samym w deklaracji CIT 8 zaliczki te winny z tych tytułów wykazane w rzeczywistej kwocie otrzymanej na rachunek czy w kwocie naliczonej ?

Pytanie 762
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy w roku 2018 wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek prowadzić ewidencję księgową zgodnie z wymogami ustawy rachunkowości i sporządzać sprawozdanie finansowe? Jeśli nie to co konkretnie musi ewidencjonować w ewidencji "pozaksięgowej"? Czy są planowane jakieś zmiany na 2019 rok?

W roku 2019 nie są planowane żadne zmiany dotyczące wspólnot mieszkaniowych. Obowiązują zapisy ustawy o własności lokali.

Pytanie 761
Dodano: 29 kwietnia 2019

Wspólnota mieszkaniowa zgodnie z art. 27 ust.2 zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego.
Zgodnie z art. 3 ust.1a wspólnota spełnia wymagania, aby zostać uznaną za jednostkę mikro.
Jednak wśród jednostek, które mogą sporządzać takie sprawozdania finansowe nie ma wymienionych wspólnot mieszkaniowych, podobnie jest w przypadku jednostek małych.
Jakie e-sprawozdanie finansowe powinna wysłać do US wspólnota mieszkaniowa?

Pytanie 760
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania sprawozdania finansowego za rok 2018 w formie elektronicznej do U. Skarbowego? Nie prowadzimy działalności gospodarczej ani nie jesteśmy zarejestrowani w KRS. Czy w ogóle musimy obligatoryjnie sporządzać sprawozdanie finansowe? Do tej pory składaliśmy CIT8 – elektronicznie i sprawozdanie papierowo.

Pytanie 759
Dodano: 29 kwietnia 2019

Chciałbym uzyskać porady na temat wspólnoty mieszkaniowej a mianowicie : .Problem polega na tym że jako wspólnota i ja jako członek zarządu wybraliśmy firmę do remontu kamienicy (po wcześniejszych uzgodnieniach oraz uchwale .Wykonawca po wykonaniu prac (zgodnie z uzgodnieniami i umowa) po uwagach o złym wykonaniu wykonawca przestał dalszych prac mimo wpłaceniu większej kwoty niż wykonał .Druga sprawa jest taka że był brak kontaktu z tą osobą (wykonawca) lecz drugi członek zarządu bez problemu się skontaktował i zamiast pytać o remont dalszych prac uzgodnił z daną firmą że zapłaci indywidualnie i dana firmą dociepli ich ścianę od wewnątrz klatki schodowej .Problem tkwi w tym że na zebraniu wspólnoty przedstawiłem wszystkie kwoty wszystkie prace wykonane przez daną firmę i faktycznie okazało się że wykonawca nie wywiązał się z danej umowy. Lecz na następnym zebraniu wspólnoty (było zawiadomienie) lecz ja nie mogłem być ,członek zarządu w drodze indywidualnego zbierania głosów odwołał mi z tej funkcji. Czy nie będąc na zebraniu i nie mając informacji że będzie znana zarządu prawidłowo zostałem odwołany? Czy jeśli zostałem odwołany powinienem zostać poinformowany o tym zgodnie z art25 ustawy o właścicieli lokali, chociaż minęło już 2miesiace? Jeszcze chciałbym dodać że firma która nie wykonała prac a otrzymała za nie pieniądze ma podpisaną umowę z firmą która zarządza nasz kamienica w razie jakichkolwiek remontów awarii. Proszę o odpowiedź bo jak zwykły człowiek nie jestem wstanie tego pojąć kto tu ma rację kto nie.

Pytanie 758
Dodano: 29 kwietnia 2019

Czy mała wspólnota mieszkaniowa ( 4 mieszkania) może rozliczać cit 8 i cit 8o na drodze papierowej. Nie mamy zarządcy.

Pytanie 757
Dodano: 29 kwietnia 2019

Od niedawna jestem zarządcą WM. Wspólnota chce zakupić grunt aby wybudować miejsca postojowe i chce utworzyć fundusz celowy. Moje pytanie brzmi:
- czy powinna kupić to jako WM, czy każdy właściciel indywidualnie udziałami?
- czy powstanie wtedy środek trwały?
- czy wpłaty na fundusz celowy będą. podlegać podatkowi dochodowemu?

Pytanie 756
Dodano: 29 kwietnia 2019

Jestem właścicielem mieszkania w bardzo dużej wspólnocie mieszkaniowej (prawie 900 mieszkań). Zarząd deweloperski został odwołany 2 lata temu w ten sposób, że dwie osoby zebrały pełnomocnictwa od właścicieli mieszkań i następnie (bez informowania kogokolwiek) pojechali do innego miasta do notariusza z tymi pełnomocnictwami (podobno zebrali 51% głosów) i u tegoż notariusza podjęli uchwałę o odwołaniu zarządu deweloperskiego i powołali siebie do zarządu. Wcześniej jako osoby prywatne zawarli umowę z przyszłym administratorem (firmą mającą. bardzo złe opinie na rynku), który pomógł im te pełnomocnictwa zbierać (gdyby większość właścicieli o tym wiedziała, nie podpisałaby tego pełnomocnictwa). Rok temu jeden z członków zarządu zrezygnował i został tylko jeden, który nie wykonuje swoich obowiązków. Zbieramy dowody na administratora, który nas ciągle oszukuje i nie wypełnia swoich obowiązków, jednak nasza wspólnota jest zbyt duża, żeby coś dalej zdziałać. Ponadto od 2 lat nie odbyło się żadne roczne zebranie wspólnoty, a w tym roku podobno ma zostać przeprowadzone elektronicznie - przez internet. Prośba o radę, czy taka forma zebrania jest zgodna z prawem i co powinniśmy zrobić, żeby uratować naszą wspólnotę?

Pytanie 755
Dodano: 29 kwietnia 2019

Jestem współwłaścicielem lokalu użytkowego, znajdującego się na parterze i piętrze 3-piętrowego budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej.
Wspólnota podjęła uchwale o wynajęciu firmy do sprzątania klatek schodowych. Lokal użytkowy nie korzysta z klatek schodowych Wspólnoty. Wejście lokal użytkowy ma bezpośrednio z ulicy a komunikację między parterem a piętrem ma wewnątrz własnego lokalu ( schody i winda). Czy istnieje możliwość aby uzyskać zwolnienie z wpłat za sprzątanie korytarzy Wspólnoty ? Udział części wspólnych lokalu użytkowego to 25% i takie więc proporcje opłaty lokal użytkowy musi ponosić za sprzątanie klatek schodowych z których nie korzysta.