Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 699
Dodano: 29 czerwca 2016

Zostałam członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej (18 lok).Zarządca naszej wspólnoty przyniosła mi do podpisania faktury. Czy fa i inne r-ki powinny być podpisane pod względem merytorycznym, finansowym i opisane , że np.fa za usługę jest zgodna ze złożonym zleceniem. Jeszcze jedno pytanie- nasza wspólnota ma obecnie możliwość zmiany ogrzewania na gazowe lub podłączenie do kotłowni miejskiej. Czy zarządca oprócz zarządu powinien coś zrobić w tym kierunku.

Pytanie 698
Dodano: 04 kwietnia 2016

Każdy właściciel lokalu powinien otrzymać rozliczenie roczne wspólnoty wraz z częścią opisową oraz rozliczenie indywidualne. Na jaki przepis można się powołać żądając od zarządu udostępnienia w/w dokumentów na piśmie ? Pytam bo mogę mieć problem z ich uzyskaniem. Na zebraniu zostało to przedstawione bardzo oględnie i niezrozumiale.

Pytanie 697
Dodano: 04 kwietnia 2016

Od niedawna administrujemy dużą WM (72 lokale).Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, są od niej odprowadzane składki do ZUS i US. Przeglądając dokumentację wspólnoty natknęłam się na uchwałę powołującą jednoosobowy Zarząd oraz uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia Zarządu. W związku z tym czy wspólnota może "zrezygnować" z wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy i wypłacać je na podstawie podjętej uchwały?(umowa zlecenie jest podpisywana z Zarządem WM co miesiąc)

Pytanie 696
Dodano: 04 kwietnia 2016

Jako przew.wspolnoty mieszkaniowej pobieram 440 zł wynagrodzenia ,mam pytanie jak rozliczyć się z US,są rożne publikacje,a to odlicza się koszty uzyskania,w innych nie,nie rozlicza się co miesiąc a rocznie,to w innych,ze tak,proszę o interpretacje,

Pytanie 695
Dodano: 04 kwietnia 2016

Czy administrator może zbierać podpisy? Administrator bardzo długo zbiera podpisy - nie robi tego zarząd umocowany Ustawą o własności lokali.
Przez to przeciągane są sprawy dla nas ważne związane z wystąpieniem przeciwko deweloperowi o usunięcie usterek - cesje roszczeń. Czy można w jakiś sposób zarząd pociągnąć do odpowiedzialności ?- na ostatnim zebraniu zarząd zagłosował przeciwko wystąpieniu na drogę sądową w stosunku do dewelopera - gdyby zawarta ugoda / rozpoczęcie remontu od IV do X/ nie zostały rozpoczęte.

Pytanie 694
Dodano: 04 kwietnia 2016

Jesteśmy wspólnotą liczącą 70 rodzin na każdym z zebrań rocznych a konkretnie nad glosowaniem uchwal glosujemy. Jeden właściciel jeden głos. Po zebraniu zarząd dozbiera glosy i mimo za uchwala wygrała większością głosów to nie przechodzi udziałami. Czy możemy zagłosować inaczej?

Pytanie 693
Dodano: 04 kwietnia 2016

Na ostatnim szkoleniu spotkałam się z poglądem, iż przychód z opłat za gosp.odp.kom, jest przychodem , który należy wykazać w CIT 8., analogicznie koszt. Nie do końca mogę się z tym zgodzić. Jakie jest Wasz pogląd w tej sprawie?

Pytanie 692
Dodano: 04 kwietnia 2016

Ile wspólnota mieszkaniowa powinna płacić administratorowi a 1 m2? Jaka jest przyjęta stawka ?

Pytanie 691
Dodano: 04 kwietnia 2016

Czy mogę sprzedać garaż drewniany stojący na gruncie wspólnoty mieszkaniowej?

Pytanie 690
Dodano: 04 kwietnia 2016

W jaki sposób można od zarządcy wspólnoty żądać numeru konta bankowego na wpłacanie pieniędzy za mieszkanie? Blok posiada 12 rodzin należących do wspólnoty 2 rodziny chcą całkowicie zrezygnować jest taka możliwość.