Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 697
Dodano: 04 kwietnia 2016

Od niedawna administrujemy dużą WM (72 lokale).Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, są od niej odprowadzane składki do ZUS i US. Przeglądając dokumentację wspólnoty natknęłam się na uchwałę powołującą jednoosobowy Zarząd oraz uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia Zarządu. W związku z tym czy wspólnota może "zrezygnować" z wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy i wypłacać je na podstawie podjętej uchwały?(umowa zlecenie jest podpisywana z Zarządem WM co miesiąc)

Pytanie 696
Dodano: 04 kwietnia 2016

Jako przew.wspolnoty mieszkaniowej pobieram 440 zł wynagrodzenia ,mam pytanie jak rozliczyć się z US,są rożne publikacje,a to odlicza się koszty uzyskania,w innych nie,nie rozlicza się co miesiąc a rocznie,to w innych,ze tak,proszę o interpretacje,

Pytanie 695
Dodano: 04 kwietnia 2016

Czy administrator może zbierać podpisy? Administrator bardzo długo zbiera podpisy - nie robi tego zarząd umocowany Ustawą o własności lokali.
Przez to przeciągane są sprawy dla nas ważne związane z wystąpieniem przeciwko deweloperowi o usunięcie usterek - cesje roszczeń. Czy można w jakiś sposób zarząd pociągnąć do odpowiedzialności ?- na ostatnim zebraniu zarząd zagłosował przeciwko wystąpieniu na drogę sądową w stosunku do dewelopera - gdyby zawarta ugoda / rozpoczęcie remontu od IV do X/ nie zostały rozpoczęte.

Pytanie 694
Dodano: 04 kwietnia 2016

Jesteśmy wspólnotą liczącą 70 rodzin na każdym z zebrań rocznych a konkretnie nad glosowaniem uchwal glosujemy. Jeden właściciel jeden głos. Po zebraniu zarząd dozbiera glosy i mimo za uchwala wygrała większością głosów to nie przechodzi udziałami. Czy możemy zagłosować inaczej?

Pytanie 693
Dodano: 04 kwietnia 2016

Na ostatnim szkoleniu spotkałam się z poglądem, iż przychód z opłat za gosp.odp.kom, jest przychodem , który należy wykazać w CIT 8., analogicznie koszt. Nie do końca mogę się z tym zgodzić. Jakie jest Wasz pogląd w tej sprawie?

Pytanie 692
Dodano: 04 kwietnia 2016

Ile wspólnota mieszkaniowa powinna płacić administratorowi a 1 m2? Jaka jest przyjęta stawka ?

Pytanie 691
Dodano: 04 kwietnia 2016

Czy mogę sprzedać garaż drewniany stojący na gruncie wspólnoty mieszkaniowej?

Pytanie 690
Dodano: 04 kwietnia 2016

W jaki sposób można od zarządcy wspólnoty żądać numeru konta bankowego na wpłacanie pieniędzy za mieszkanie? Blok posiada 12 rodzin należących do wspólnoty 2 rodziny chcą całkowicie zrezygnować jest taka możliwość.

Pytanie 689
Dodano: 04 kwietnia 2016

Deweloper sprzedał (wyodrębnił) już ledwie połowę mieszkań. Wciąż jednak ma znaczną część udziałów w nieruchomości (w związku z pozostałymi niewyodrębnionymi lokalami). Przy ostatniej turze podpisywania drugich umów u notariusza, jeden z lokatorów dopatrzył się nieścisłości oraz niedozwolonych zapisów w umowie, które po podpisaniu działać będą na niekorzyść niemal wszystkich mieszkańców oraz na korzyść tylko jednego z lokali. Wylał się kwas. Umowa nie została podpisana, ponieważ deweloper nie zgodził się na zmianę treści. Wszyscy pozostali lokatorzy zostali następnie o tym poinformowani. Dzięki poradom prawnym doszukaliśmy się większej ilości niezgodnych zapisów oraz niewywiązania się dewelopera z obowiązków. Podpisywanie umów zostało wstrzymane - dew. nie próbuje nawet zaprosić na podpisanie pozostałych mieszkańców.
Na dziś ustalone zostało zebranie wspólnoty wraz z biurem nieruchomości (podsuniętym przez dew.) mające na celu wybranie zarządu, przyjęcie regulaminów itp.). Nasze obawy rodzi fakt, iż dew. wraz z uprzywilejowanym właścicielem jednego z lokali (o bardzo dużym metrażu), mają prawdopodobnie większość udziałów w nieruchomości.
My (reszta lokatorów) dopiero rozpoczynamy batalię o zmianę zapisów w umowach, zarówno tych podpisanych, jak i nie; kierujemy list do Rzecznika Praw Konsumentów; zasięgamy kolejnych porad prawnych oraz opinii specjalistów z branży budowlanej.
Tak naprawdę, największą siłę i rozeznanie w sprawie mają osoby, których lokale nie zostały jeszcze wyodrębnione - czyt. nie należą do wspólnoty, wg prawa. Oznacza to, że na dzisiejszym zebraniu, nawet pomimo możliwości uczestniczenia w nim, nie będziemy mieli prawa głosu w żadnej sprawie, a dew. wraz z jednym lokatorem, stanowiąc delikatną większość, będą mogli przegłosować niekorzystne dla całej wspólnoty postanowienia.
Czy jest jakiś sposób, by móc DZIŚ temu przeciwdziałać, utrudnić dopuszczenie do takiej sytuacji? Czy może jednak dew. nie będzie miał dziś tak dużej "władzy", jakiej się obawiamy i musiałby posiadać jakieś dodatkowe środki/zasoby/przywileje, by zrobić coś wbrew większej ilości osób, która ma mniejszość udziałów? Boimy się sytuacji, w której będziemy miesiącami toczyć batalie o zmiany w umowach oraz wywiązanie się ze zobowiązań, a w tym czasie zarządzać oraz być może administrować nami będą podmioty nam nieodpowiadające.
Wg zapisów w pierwszych umowach, przekazanie aktów własności powinno nastąpić do końca października. Z tego co wiemy, jeśli deweloper nam tego nie umożliwi z własnej winy, możemy tego dokonać sądownie na podstawie pierwszej umowy. Czy posiadamy kompletne informacje, czy to nie jest tak proste, jak opisałem?
Sprawa jest naprawdę dużo bardziej wielowątkowa i skomplikowana. Przedstawiłem tylko ogólny zarys.

Pytanie 688
Dodano: 04 kwietnia 2016

Wspólnota mieszkaniowa licząca 75 lokali mieszkalnych posiada strych który jest częścią wspólną nieruchomości. Pytanie dotyczy sprzedaży strychu / mają powstać dwa mieszkania/, czy przy podejmowaniu uchwały dotyczącej sprzedaży części wspólnej decyduje większość , czy 100% właścicieli lokali?