Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 706
Dodano: 29 czerwca 2016

Wspólnota Mieszkaniowa poniosła wydatki na infrastrukturę wokół budynku, w którym znajdują się mieszkania członków Wspólnoty oraz mieszkania komunalne. Teren wokół budynku mieszkalnego jest terenem dzierżawionym od Gminy. Natomiast wydatki dotyczyły: 1/ modernizacji chodników - ułożenie kostki brukowej, 2/ zagospodarowania terenów zielonych, 3/ wykonania ogrodzenia wokół budynku. Ponieważ teren wokół budynku nie jest własnością Wspólnoty, dlatego wydatki te zostały potraktowane przez Zarządcę jako koszty nie związane z zasobami mieszkaniowymi i zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czy Zarządca słusznie zapłacił PDOP od w/w wydatków?

Pytanie 705
Dodano: 29 czerwca 2016

W zarządzie naszej wspólnoty od wielu lat zasiada właściciel jednoosobowej firmy sprzątającej na budynku. Powoduje to niemożność obiektywnej oceny jego pracy. Czy taki stan jest zgodny z przepisami dotyczącymi wspólnot mieszkaniowych?

Pytanie 704
Dodano: 29 czerwca 2016

Jestem właścicielem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze kilkupiętrowego budynku należącego do Wspólnoty mieszkaniowej.
W trakcie poprzednich lat na funduszu remontowym wspólnoty zgromadzono znaczne środki. Płacą wszyscy zgodnie z posiadanymi udziałami. Obecnie głosowana jest uchwała o wydatkowaniu tych środków m. in. / głównie na remont balkonów. Lokale użytkowe balkonów nie mają. Wydamy w ten sposób (remont balkonów+ malowanie elewacji) ponad 2 mln PLN (!) W dalszej kolejności będą malowane klatki schodowe (kolejne 200tyś). Lokale są dostępne "z ulicy" więc dostępu do klatek nie mają.
Czy istnieje jakaś formalna droga aby np uzyskać czasowe zwolnienie z wpłat na f. remont.? Rozumiem konieczność remontów (chociaż w tym wypadku zastosowana zostanie inna/ lepsza technologia wykonania balkonów wpływająca na wartość mieszkań) i malowania ale jasnym też jest, że remont będzie dot. mieszkań a nie lokali bo te balkonów nie mają...
Słyszałem też o orzecznictwie iż balkony nie są częścią wspólną (bo nie mamy do nich dostępu) a więc nie powinny być remontowane z f. remont, lecz z środków własnych. Czy to prawda?

Pytanie 703
Dodano: 29 czerwca 2016

Jestem Prezesem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. W drodze uchwały zebranie właścicieli mieszkań przyznało mi wynagrodzenie miesięczne. Za to wynagrodzenie co roku przedkładam PIT-8C do izby skarbowej.
W związku z tym mam pytanie :czy owo wynagrodzenie będzie brane przy ustalaniu przyszłej emerytury? Prezesem jestem z wyboru oraz obecnie pobieram świadczenie przedemerytalne.

Pytanie 702
Dodano: 29 czerwca 2016

W naszej Wspólnocie Mieszkaniowej jest kontrola Biegłego Księgowego nadanego przez Sąd. Sprawozdania finansowe i bilans jest sporządzany metodą uproszczoną.
Biegła zarzuciła nam, że powinniśmy prowadzić pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, bo jesteśmy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i sporządzamy CIT-8 do urzędu skarbowego, czy to prawda? Mam też pytanie, czy przychody i koszty funduszu remontowego należy wykazać w CIT-8?

Pytanie 701
Dodano: 29 czerwca 2016

Wspólnota Mieszkaniowa w wyniku egzekucji komorniczej należności za nie płacone zaliczki na utrzymanie części wspólnych i lokalu przez właściciela po odpowiednich procedurach przejęła mieszkanie za długi .Mieszkanie zostało przyjęte na środek trwały zapisem 010/200 rozrachunki z właścicielem.
Wszystkie wydatki związane z procedurą przejęcia były księgowane w koszty Wspólnoty z jednoczesnym obciążeniem właściciela na koncie rozrachunkowym. Wartość mieszkania nie pokryła wszystkich długów. Obecnie Wspólnota sprzedała mieszkanie za większą kwotę.
Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować te operacje?

Pytanie 700
Dodano: 29 czerwca 2016

Na jednej działce stoją trzy budynki mieszkalne. Dwa budynki są w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, jeden Wspólnota Mieszkaniowa. Teren pomiędzy budynkami o pow. 5170m2 to współwłasność /180 mieszkańców/. W budynku Wspólnoty Spółdzielnia posiada 15 % udziału jako właściciel zbiorczy. Spółdzielnia przejęła zarządzanie tą współwłasnością bez zgody i umowy z właścicielami Wspólnoty ,zawiera umowę z firmą utrzymującą czystość i zieleń .Warunki umowy są niekorzystne dla właścicieli Wspólnoty. Fakturę za wykonanie tych czynności wystawia na Wspólnotę Mieszkaniową doliczając 23% podatku VAT.
Czy Spółdzielnia ma prawo do takich działań? Chcielibyśmy należącą do właścicieli 1/3 udziałów w tej działce zarządzać sami z korzyścią dla właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.

Pytanie 699
Dodano: 29 czerwca 2016

Zostałam członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej (18 lok).Zarządca naszej wspólnoty przyniosła mi do podpisania faktury. Czy fa i inne r-ki powinny być podpisane pod względem merytorycznym, finansowym i opisane , że np.fa za usługę jest zgodna ze złożonym zleceniem. Jeszcze jedno pytanie- nasza wspólnota ma obecnie możliwość zmiany ogrzewania na gazowe lub podłączenie do kotłowni miejskiej. Czy zarządca oprócz zarządu powinien coś zrobić w tym kierunku.

Pytanie 698
Dodano: 04 kwietnia 2016

Każdy właściciel lokalu powinien otrzymać rozliczenie roczne wspólnoty wraz z częścią opisową oraz rozliczenie indywidualne. Na jaki przepis można się powołać żądając od zarządu udostępnienia w/w dokumentów na piśmie ? Pytam bo mogę mieć problem z ich uzyskaniem. Na zebraniu zostało to przedstawione bardzo oględnie i niezrozumiale.

Pytanie 697
Dodano: 04 kwietnia 2016

Od niedawna administrujemy dużą WM (72 lokale).Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, są od niej odprowadzane składki do ZUS i US. Przeglądając dokumentację wspólnoty natknęłam się na uchwałę powołującą jednoosobowy Zarząd oraz uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia Zarządu. W związku z tym czy wspólnota może "zrezygnować" z wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy i wypłacać je na podstawie podjętej uchwały?(umowa zlecenie jest podpisywana z Zarządem WM co miesiąc)