Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 719
Dodano: 25 kwietnia 2017

Właściciel mieszkania w naszej dużej wspólnocie mieszkaniowej na korytarzu, który stanowi część wspólną trzyma dużą półkę na buty wraz z dużą ilością swoich butów. Sąsiad obok nie akceptuje takiego stanu rzeczy i prosi o pomoc w usunięciu szafki i butów z korytarza, który stanowi część wspólną. Proszę o informację jakie kroki może podjąć Zarząd Wspólnoty lub administrator. Czy możliwe jest nałożenie dodatkowej opłaty miesięcznej przez Zarząd lub administratora za nadmiernie korzystanie z części wspólnych? Czy Zarząd lub administrator może usunąć sam szafkę na buty z części wspólnych po bezskuteczności wysyłanych pism w tej sprawie do właściciela mieszkania?

Pytanie 718
Dodano: 25 kwietnia 2017

Dokonana została zmiana firmy zarządzającej nieruchomością. Poprzedni zarządca sporządził bilans zamknięcia rozliczeń finansowych lokatorów i przekazał go firmie przejmującej zarządzanie nieruchomością bez wcześniejszej weryfikacji jego poprawności z lokatorami. W bilansie zamknięcia poprzedni zarządca wykazał, że mam niedopłatę, o czym dowiedziałem się po przedstawieniu mi przez nowego zarządcę bilansu otwarcia. Nowy zarządca wykazał w bilansie otwarcia kwotę zaległego zobowiązania wobec niego w wysokości podanej mu w bilansie zamknięcia.
Zwróciłem się więc do nowego zarządcy o przedstawienie danych (kwoty naliczeń i wpłat), w oparciu o które uznał, że faktycznie mam zaległości w opłatach. Odpowiedział, że reklamacje dotyczące rozliczeń za okres wcześniejszy, kiedy nie był zarządcą, powinienem skierować do poprzedniego zarządcy, a jeśli poprzedni zarządca je uwzględni, to również obecny zarządca je uzna i skoryguje moje zobowiązania wobec niego. Moim zdaniem obecny zarządca nie ma racji. Jeśli uznał dane z bilansu zamknięcia przygotowanym przez poprzedniego zarządcę za wiarygodne nie dokonując ich weryfikacji ze mną i wykazał podaną mu kwotę jako moją zaległość wobec nowego zarządcy, to mam prawo oczekiwać, że to nowy zarządca przedstawi mi rozliczenie, w oparciu o które uznał, że faktycznie mam niedopłatę. Proszę zatem o opinię, czy w przedstawionej sytuacji to ja jestem zobligowany do dokonania wyjaśnień z poprzednim zarządcą, czy też, skoro nowy zarządca uznał za rzetelne dane bilansu zamknięcia, co kwestionuję i o czym go poinformowałem, to właśnie nowy zarządca winien wykazać mi rzetelność podstawy (bilansu zamknięcia), na której występuje wobec mnie z roszczeniem finansowym (wykazując zobowiązanie)?

Pytanie 717
Dodano: 25 kwietnia 2017

Na działce ok. 4 tys m2 funkcjonują trzy wspólnoty mieszkaniowe. Jedna w budynku wolnostojącym (6 właścicieli), dwie pozostałe to budynki wielorodzinne po 20 właścicieli. Między tymi ostatnimi ok. 15 lat remu zamontowana została krata szer. ok. 5 m uniemożliwiająca przejście między budynkami. Powyższe zrealizowano za porozumieniem obu ww wspólnot z uwagi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na terenie nieruchomości i zwiększenie komfortu życia mieszkańców (ograniczenie komunikacji osób postronnych i zmniejszenie hałasu). Ostatnio decyzją zarządu jednej z ww dużych wspólnot udrożniono przejście między budynkami, pomimo sprzeciwu większości właścicieli należących do wszystkich trzech wspólnot funkcjonujących na ww nieruchomości gruntowej.
Czy działanie zarządu jednej WM było zgodne z prawem? Jakie działania można podjąć dla przywrócenia poprzedniego stanu?

Pytanie 716
Dodano: 10 marca 2017

W obecnym Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej są 3 osoby i my jako Zarząd planujemy dobrać jeszcze jedną osobę. jak w praktyce dokonuje się takiego zwiększenia ilości członków Zarządu?

Pytanie 715
Dodano: 10 marca 2017

Czy jest konieczność zarejestrowania wspólnotę jako płatnika podatku VAT,w przypadku, gdy budynek w całości składa się z lokalu nie mieszkalnych (lokale pod wynajem, apartamenty). Jeśli tak to od wszystkich zaliczek należy rozliczać podatek VAT?

Pytanie 714
Dodano: 10 marca 2017

Wspólnota Mieszkaniowa a GIODO.
Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek sporządzenia dokumentacji i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych?

Pytanie 713
Dodano: 16 stycznia 2017

Wspólnota mieszkaniowa posiada 150 lokali mieszkalnych i 6 użytkowych. Czy musi zapłacić podatek dochodowy od wpłat na fundusz remontowy od lokali użytkowych ?

Pytanie 712
Dodano: 16 stycznia 2017

Czy zgromadzone środki z tytułu wpłat od gminy na utrzymanie części wspólnych i remonty od ich lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu CIT 8?

Pytanie 711
Dodano: 16 stycznia 2017

1.Czy WM ma obowiązek sporządzania informacji dodatkowej do bilansu i rachunku zysków i strat pomimo że US tego nie żąda?
2.W jaki sposób należy poprawić błąd który miał miejsce w 2009r a wykryty w 2016r( Zarząd miał udzielone absolutorium za rok 2009)?

Pytanie 710
Dodano: 16 stycznia 2017

Przy remoncie n.nieruch. okazało się ze inwestor sm nie dopilnowała wykonania należycie i zgodnie z projektem prac a szczególnie drenu który miał zabezpieczyć podmakanie garażu,my to teraz wykonaliśmy,ale kosztowało nas sporo kasy,mamy na ten moment audyt wykonany przez specjalistę i projektanta,czy możemy żądać od sm odszkodowania,mamy taki zamiar?