Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 739
Dodano: 07 lutego 2018

Firma wykonuje dla wspólnoty mieszkaniowej opiekę serwisową automatyki nadzorującej dostawę wody do budynku wspólnoty. Za usługę firma wystawia w każdym miesiącu fakturę VAT ze stawką 23%. Czy ta stawka jest prawidłowa? Wspólnota jest własnością krajowych osób fizycznych.

Pytanie 738
Dodano: 07 lutego 2018

Moje os. otrzymuje 50% przychodu z wynajmu lokalu użytkowego na naszym osiedlu. Lokal jest własnością spółdzielni i dlatego drugie 50 % idzie do podziału na Zarząd i tym samym na inne osiedla których nie był jeszcze jak był budowany ten lokal. Lokal ten powstał w latach 90 .Firma budowlana zbankrutowała i w wyniku rozliczenia mamy ten lokal.
Chcemy utworzyć wspólnotę i co dalej z lokalem użytkowym i z pożytkami przypadającymi na nasze osiedle w każdym roku? Jeśli zostanie po naszym odejściu ze spółdzielni w 100% przy Zarządzie ,to osiedla powstałe wiele lat później niż lokal będą miały duży zysk.

Pytanie 737
Dodano: 03 stycznia 2018

Czy wspólnota może podjąć uchwałę, która anuluje wykonanie innej uchwały podjętej wcześniej przez tą wspólnotę? Zarządca w porozumieniu z deweloperem nakłonił nas do podjęcia uchwały w sprawie: udzielenia zarządcy pełnomocnictwa do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu mających na celu wykup od dewelopera pomieszczenia węzła cieplnego. Uchwała została podjęta na zebraniu wspólnoty w dniu 24.05.2017 z udziałem notariusza. Jednak po fakcie doszliśmy do wniosku, że takie rozwiązanie nie jest dla nas korzystny i nie jest zgodne z prawem „w świetle wyroku z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt: V CSK 139/10, Sąd Najwyższy orzekł, że ani na gruncie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie jest możliwe pozostawienie tych pomieszczeń jako mienie dotychczasowego właściciela”. Czyli jak rozumiem deweloper nie maił prawa pozostawić sobie tego pomieszczenia i teraz żądać od nas jego wykupu?

Pytanie 736
Dodano: 03 stycznia 2018

Na wniosek jednego z członków wspólnoty zwołano zebrania w niemalże trybie natychmiastowym. Nie poinformowano o nim innych członków wspólnoty (powiadomiono 50% członków). Od momentu złożenia wniosku do odbycia zebrania minęło dwa dni. Informując o zebraniu nie podano porządku zebrania. Ponadto w zebraniu uczestniczyła osoba trzecia. Czy decyzje podjęte podczas takiego zebrania są wiążące?

Pytanie 735
Dodano: 03 stycznia 2018

Wspólnota zmienia sposób ogrzewania mieszkań z centralnego (kotłownia) na indywidualne gazowe- montują je sobie właściciele na koszt własny. Czy w takiej sytuacji wspólnota musi sfinansować ocieplenie parteru i poddasza?
W budynku są tylko mieszkania. Jeden z właścicieli uważa, że wspólnota musi ocieplić parter od strony piwnic i poddasze- ...czy musi, zgodnie z wymogami prawa,... czy może, jeśli właściciele wyrażą taką wolę w uchwale i czy wystarczy minimum 51% udziałów do zobowiązania pozostałych (przeciwnych) właścicieli?
A przy okazji- czy po zmianie sposobu ogrzewania wspólnota ...musi zapewnić ogrzewanie korytarza? (teraz są na korytarzu wyłączone kaloryfery, a temperatura zimą ok.10-14 stopni).

Pytanie 734
Dodano: 03 stycznia 2018

Jesteśmy małą wspólnotą mieszkaniową - 8 lokali. Co 2 lata wybieramy spośród nas zarząd- pracujemy społecznie. Pytanie dotyczy czy do wykonania drobnych napraw, remontów musimy zatrudniać płatników VAT, czy korzystamy z taniego wykonawcy i rachunku odręcznego.

Pytanie 733
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem członkiem dużej wspólnoty mieszkaniowej(ponad 200 właścicieli). Z wybranym zarządem oraz administratorem firmą zewnętrzną.
Proszę o odpowiedź od kogo mam prawo wymagać zaświadczenia o niezaleganiu/ zaleganiu w płatnościach za lokal/ garaż. Proszę wskazać konkretne przepisy ustawy.
Dotychczasowe prośby kierowane do zarządcy pozostają bez odpowiedzi.
Czy w ogóle mam prawo domagać się takowego zaświadczenia.
Zaświadczenie ma służyć jako załącznik wymagany do innych czynności.
Czy za ewentualne niezgodności w zaświadczeniu ze stanem faktycznym, są jakieś sankcje dla wystawiającego zaświadczenie. Potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji.

Pytanie 732
Dodano: 03 stycznia 2018

Mam kilka pytań dotyczących funkcjonowania w małej wspólnocie mieszkaniowej. Pytanie pierwsze czy lokator mieszkania komunalnego we wspólnocie może samowolnie dokonać remontu klatki schodowej - malowanie? Czy po wykonaniu takiego remontu można żądać od lokatora przywrócenia stanu poprzedniego Jak i czy w ogóle można wpłynąć na lokatora lokalu komunalnego, który nie ogrzewa mieszkania?

Pytanie 731
Dodano: 03 stycznia 2018

Jesteśmy wspólnotą mieszkaniowa w gospodarstwie 5 rodzin, każdy posiada 1/5 udziału. Jeżeli jedna ze stron wydziela tylko mieszkanie do sprzedaży to czy reszta dalej jest wspólnota? Jeżeli tak to co dzieje się z ogrodem i pomieszczeniami gospodarczymi tej strony? Czy zostają one po sprzedaży tego mieszkania dalej własnością wspólnoty? Czy zostają sprzedane wraz z mieszkaniem?

Pytanie 730
Dodano: 25 kwietnia 2017

Czy dobrowolne wpłaty właścicieli na wyodrębniony rachunek wspólnoty, z przeznaczeniem na sfinansowanie indywidualnej instalacji co gazowej są dochodem uzyskanym z innej działalności gospodarczej w rozumieniu zapisów ustawy podatkowej, i czy w/w zebrane środki wypłacone właścicielom na opłacenie montażu (bo instalacje będą ich własnością, a nie wspólnoty) podlegają opodatkowaniu?