Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Pytanie 749
Dodano: 31 marca 2018

Proszę o informację czy Zarząd WM nakazać zaksięgować spisanie niespłaconej należności w koszty w związku z umorzeniem postępowania komorniczego. Egzekucja okazała się nieskuteczna i należności nie zostały spłacone po licytacji lokalu. Proszę o podanie podstawy prawnej.

Pytanie 748
Dodano: 31 marca 2018

Głosowania w mojej wspólnocie odbywają się w drodze indywidualnego zbierania głosów ze względu na niską frekwencję na zebraniach. Podczas zebrania przedstawione przez zarządcę uchwały różnią się treścią od tych, pod którymi w głosowaniu indywidualnym zbierane są podpisy. Pomimo upływu ponad dwóch miesięcy zarządca nie przekazał właścicielom lokali treści podjętych uchwał. Co w takiej sytuacji może zrobić właściciel i jak zareagować na stawki opłat (wyższe).

Pytanie 747
Dodano: 31 marca 2018

Proszę o poradę, jak wyegzekwować od Zarządcy Wspólnoty (9-ciu właścicieli) zaliczenia do powierzchni użytkowej zbudowanych przez dwóch właścicieli loggii w których są zamontowane kaloryfery, tak aby ponosili koszty związane z ogrzewaniem.
Zarządca nie wlicza tym właścicielom tych powierzchni przy rozliczaniu centralnego ogrzewania, koszty tych dodatkowych powierzchni są pokrywane przez pozostałych właścicieli wspólnoty.
Ponadto jeden właściciel zlikwidował kaloryfer w kuchni, a Zarządca zmniejszył mu koszty opłaty za centralne ogrzewanie o powierzchnię kuchni.
Proszę o pomoc na jakie przepisy prawne należy się powołać, aby Zarządca uaktualnił powierzchnię użytkową i naliczał poniesione koszty za ogrzewanie od tych powierzchni tym właścicielom.

Pytanie 746
Dodano: 31 marca 2018

Jak w małej wspólnocie mieszkaniowej powinna wyglądać ewidencja rachunkowa, by właściwie sporządzić cit 8 oraz sprawozdanie finansowe?
Czy prowadzenie jej w dotychczasowy sposób tj. poprzez wprowadzanie do cit po stronie przychodów wpłat dokonanych przez lokale a po stronie kosztów faktur wystawionych na wspólnotę jest prawidłowe?
Gdzie w cit 8 należy ująć naliczenia z za gospodarowanie odpadami komunalnymi a gdzie kwoty z deklaracji?
Czy wspólnota jest zobowiązana do wystawienia faktur za refakturę za media dostarczane do indywidualnych lokali i wykorzystywanych wyłącznie do celów mieszkalnych? Jeśli tak to jaka podstawa prawna powinna być zamieszczona na fakturze?
Czy w cit 8 należy ująć po stronie naliczenia z tyt. mediów dostarczanych do indywidualnych lokali oraz faktury od dostawców tych mediów? jeśli tak to gdzie?

Pytanie 745
Dodano: 31 marca 2018

Czy jeśli wspólnota powstała w listopadzie ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe oraz wysłać CIT 8 do urzędu- czy może to zrobić w kolejnym roku sprawozdawczym?

Pytanie 744
Dodano: 31 marca 2018

Czy zarząd wspólnoty jednocześnie zarządca może występować przed sadem o roszczenia za nie wykonanie robot w czasie realizacji budowy naszego bloku przez sm?

Pytanie 743
Dodano: 31 marca 2018

Czy prawidłowo SM żąda od nas opłat za drogi,trawniki,itp z tytułu położenia na osiedlu, powołując się na ustawę w sm z 15,12,2015 art 4 ust 2 i 4 oraz nowelizacje z 20.07.2017? WM działa na zasadzie ustawy o własności lokali, za pergolę płacimy, czy to słusznie? Na zagospodarowaniu terenu (którego sm) nie wykonała pergola była umiejscowiona i miejsca zewnętrzne parkowania, teraz ten teren jest okrojony nie należy do nas.

Pytanie 742
Dodano: 07 lutego 2018

Jesteśmy WM składającą się z dwóch budynków w których są lokale mieszkalne i hale garażowe, które są odrębnymi lokalami z udziałem w nieruchomości wspólnej( wszyscy właściciele miejsc postojowych mają prawo własności lokali mieszkalnych w tych budynkach), nie mamy ani jednego lokalu usługowego. Administrująca nami (duża spółdzielnia"WOLA") chce nam naliczyć CIT od nadwyżki przychodów nad kosztami od miejsc postojowych, twierdząc, że są to lokale użytkowe. My jako zarząd nie zgadzamy się z nimi. Proszę o odpowiedź Kto ma rację? i uzasadnienie prawne.
Stojąc na swoim stanowisku opieramy się na :
1. interpretacji ogólnej nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 z 5 marca 2008 r. Minister Finansów
oraz interpretacjach indywidualnych:
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7.01.2011 r. (sygn. IPPB3/423-738/10-4/MC),
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12.12.2014 r. (sygn. ILPB3/423-456/14-6/PR),
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27.08.2014 r.,(sygn.. IBPBI/2/423-643/14/MS).
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3.02.2014 r. (sygn. IPTPB3/423-425/13-4/IR),
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18.08.2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-105/15/PC).”
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 .02.2017 r. (sygn. IBPB-1-3/4510/24/2017.1.PC)
które potwierdzają stanowisko Zarządu Wspólnoty, a w szczególności interpretacja
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27.08.2014 r.,(sygn.. IBPBI/2/423-643/14/MS), która opisuje taki sam stan jaki ma u nas miejsce.

Pytanie 741
Dodano: 07 lutego 2018

Na utrzymanie części wspólnych wspólnota ma 3 fundusze - remontowy,inwestycyjny,pozostałe koszty części wspólne ,wszystkie płacimy wg. udziału .Czy utworzenie tych funduszy jest ustawowo określone czy można z jakiegoś zrezygnować. Do czego służy inwestycyjny do tej pory opłacany jest z niego koszenie trawy i przycinanie krzewów. Czy to jest prawidłowe?

Pytanie 740
Dodano: 07 lutego 2018

Wspólnota powstała z mocy prawa po wyodrębnieniu ostatniego lokalu w sierpniu 2015 r. Pierwsze zebranie było w kwietniu 2016 na którym został wybrany zarząd, administratorem pozostała nadal spółdzielnia. CIT 8 za rok 2016 przygotowała SM za okres od maja do grudnia. Uważam, ze powinna zostać złożona korekta za 2016 obejmująca cały rok. Na marginesie do tej pory spółdzielnia nie przedstawiła rozliczenia za okres styczeń _kwiecień 2016.
2 pytanie
Czy spółdzielnia powinna rozliczyć się z członkami wspólnoty ze zbieranych opłat i przedstawić rozliczenie do sierpnia 2015 do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu?
Następnie rozliczać okres wrzesień - grudzień 2015 pomimo iż nie mieliśmy swojego konta bankowego i NIP i REGIONU oraz rozliczyć już wspomniany okres Styczeń_kwiecień 2016?
3 pytanie
W 2017 roku podjęto uchwałę o wynagrodzeniu ryczałtowym członków zarządu(250zł). Zarząd jednak nie pobierał wynagrodzenia. Czy nie pobrane wynagrodzenie będzie stanowiło dochód Wspólnoty i należy od niego odprowadzić podatek?