Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1137
Dodano: 10 marca 2017

W 2015 roku dokonano odpisów umorzeniowych środka trwałego w ciężar funduszu. A prawidłowo powinno iść w koszty "4". Czy mogę zrobić korektę na fundusze w bieżącym roku.
Umorzenie księgowane jest następująco:
WN - fundusz zasobowy, Ma - umorzenia środków trwałych.

Pytanie 1136
Dodano: 10 marca 2017

Jaka jest podstawa prawna prezentowania w bilansie funduszu zasobowego jako kapitału zapasowego?

Pytanie 1135
Dodano: 16 stycznia 2017

Jak prawidłowo powinno wyglądać na kontach księgowanie podatku VAT od faktur zakupu i sprzedaży rozliczanego kwartalnie współczynnikiem proporcjonalności?

Pytanie 1134
Dodano: 16 stycznia 2017

Mieszkanie w bloku (spółdzielnia mieszkaniowa) wybudowanego z KFM W 2000 r wpłaciłem 30% wkładu mieszkaniowego, pozostała część doliczona do czynszu. W 2016 grudniu postanowiłem opuścić mieszkanie i wystąpiłem do spółdzielni o rozliczenie. Ku mojemu zdziwieniu spółdzielnia informuje mnie iż przez 16 lat płaciłem w czynszu tylko odsetki !! A odsetki nie są liczone do zwrotu wkładu mieszkaniowego. Jakie są szanse odzyskania moich pieniędzy?

Pytanie 1133
Dodano: 16 stycznia 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych. Po wybudowaniu spółdzielnia przenosi aktem notarialnym na odrębną własność członka budynek mieszkalny wraz z działką. Po akcie notarialnym spółdzielnia nie zarządza tymi budynkami.
Ustawa o prawach konsumenta z 30.05.2014r. wprowadza 5 letni okres rękojmi za wady budynku i nieruchomości oraz kodeks cywilny art.556-576.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi z jakich środków finansować ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi, gdyż spółdzielnia nie prowadzi działalności eksploatacyjnej i nie posiada funduszu remontowego. Czy utworzenie funduszu rezerwowego na prace nieprzewidziane oraz wynikające z rękojmi na budynki mieszkalne będzie zwolnione z podatku dochodowego w ramach działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi? W statucie spółdzielnia ma wpisane, że może tworzyć fundusze celowe.

Pytanie 1132
Dodano: 16 stycznia 2017

W uchwale Walne Zgromadzenie Członków SM Szobiszowice jest zapis:"
"Przeznaczyć uzyskaną przez Spółdzielnię nadwyżkę bilansową w kwocie netto 55 620.68zł obejmującą pożytki z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni do dnia 31.08.2015r."
Zarząd powołując się na zapisy jednego regulaminów przeznaczył ww. pożytki wyłącznie na lokale mieszkalne członków Spółdzielni (wł. odrębna i spółdzielcze tytuł.) pomijając członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do garażu. Czy miał do tego prawo?
Moim zdaniem zarówno uchwała WZM jak i art. 5 ust. 2 UoSM używając zapisu "związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków" zobowiązuje Zarząd do podziału na wszystkich członków posiadających wł. odrębną i spółdzielczy tytuł do lokalu niezależnie od tego czy jest lokal mieszkalny czy niemieszkalny.

Pytanie 1131
Dodano: 16 stycznia 2017

Czy Gmina może żądać opłaty za wody gruntowe,które to rzekomo spływają do oczyszczalni ścieków? Nasz S.M. liczy 36 mieszkań a wody gruntowe to liczba 300 m. Do tej oczyszczalni jest podłączona cała wieś. Ale to tylko my mamy płacić.

Pytanie 1130
Dodano: 16 stycznia 2017

W mojej S-ni odbywała się lustracja, o której dowiedziałam się przypadkiem. Proszę o informację, czy S-nia ma obowiązek poinformować członków s-ni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, że w spółdzielni odbywa się lustracja w terminie od ... do.... za okres .... i czy członek spółdzielni ma prawo zadać pytanie lub poprosić o zajęcie się jakimś zagadnieniem przez lustratora, związanym z badaniem lustracyjnym?

Pytanie 1129
Dodano: 16 stycznia 2017

Dot. kalkulacji czyli rozliczeń przy zmianach opłat.
Spółdzielnia podniosła nam opłaty za energię el. tzw. administracyjną - jako zależną od spółdzielni, czyli z 3-wyprzedzeniem. Uzasadnienie brzmiało: należy dokonać zmian, bo od 2014 roku nie było regulacji i tyle. Proszę sobie wyobrazić ile z nas ściągnęła bezzasadnie, skoro mogła nie podnosić nam opłat za energię od 2014 r. a Dostawca cyklicznie zmieniał ceny?. Do budynków (nieruchomości) podłączeni są również inni np. garaże, parkingi pom.użytkowe itp. Oni również wnoszą opłaty do s-ni - bo nikt nie dostaje nic za darmo (i słusznie). Ale opłaty ich gdzieś giną w przepastnym "worze" s-ni i nie są uwzględniane przy rozliczaniu kosztów budynkowych. Uchwała RN zawiera tylko jakiś koszt i na podstawie tego wyliczoną stawkę.
Rada to oczywiście "klepnęła" nie mając żadnych dodatkowych informacji, nawet przychodów. Spółdzielnia osiąga przychody (i zysk) z tzw. innej działalności w poszczególnych budynkach, ale nie wpływa to na zmniejszenie jakichkolwiek naszych kosztów budynkowych. Żądanie kalkulacji nic nie daje - bo można sobie żądać... Jeszcze nikt nie otrzymał kalkulacji żadnej. Kalkulacją s-nia nazywa załączniki do uchwały RN - a jak one wyglądają, napisałam powyżej. Jestem przekonana, że raz płacimy my a drugi raz pozostali, czyli Ci co mają umowy najmu i inne w danej nieruchomości (budynku). I tak żyją w błogości i dostatku.
Jedna ze spraw dot. kalkulacji (za wodę administracyjną) wylądowała już w sądzie, ale przez pomyłkę w zwykłym rejonowym i trwa już ponad rok....a mataczenie s-ni dobrnęło do takiego etapu, że sąd już nie wie o co się "rozchodzi" i skarżący musiał zaangażować adwokata (ale przecież nie za darmo), bo sam już sobie nie mógł poradzić z tak prostą i oczywistą sprawą - mało tego, uregulowaną w statucie....
Czy naprawdę s-nia nie musi przedstawiać kalkulacji dot. podziału kosztów ? i wykonania wszystkich przychodów na te koszty ? RN - milczy, na pisma nie odpowiada i nawet nie wspiera.... mimo, że sama nie ma pojęcia jak rzeczywiście to się kształtuje. Lustratorzy od lat wskazują, że s-nie nie prowadzi rozliczeń zgodnie z art.4 I co ? I nic... Nieprawdopodobne ale prawdziwe. Co my możemy zrobić ? Czy tylko pozostaje nam sąd i lata procesowania się ? O nieprawidłowy podział kosztów c.o. na podst. podzielników, mimo pozytywnej opinii biegłego powołanego przez sąd - sprawa toczy się już 6 lat, a teraz s-nia żąda kolejnego biegłego, bo nie zgadza się z opinią poprzedniego. Po 6 latach, po zmianach dokonywanych w węzłach i zasadach rozliczania z podzielników, żąda kolejnego biegłego - i zabawa trwa w najlepsze... Skarżącego doprowadzili już do skrajnego wyczerpania - on już tylko żałuje, że ją założył.... Co możemy zrobić ? Może Pan ma jakiś lepszy pomysł - tylko nie WZ - bo tam jest jeszcze gorzej niż w RN, tam już tylko ciemność, zupełna - i wykorzystują to bez granic i zahamowań. Przecież oni nas ograbiają ...i mają za nic.... mało tego, doskonale zdają sobie z tego sprawę o z uśmiechem na ustach mówią: przecież jak się nie podoba, to może Pan/Pani iść do sądu....
Pytanie: czy naprawdę nie muszą się nam tłumaczyć, nam - podobno właścicielom majątku s-ni ?.

Pytanie 1128
Dodano: 16 stycznia 2017

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej, który jest czynny zawodowo, jest wypłacane ryczałtowo, za każdy miesiąc, niezależnie od odbytego posiedzenia rady nadzorczej. Czy należy ( i w jakiej wysokości) wypłacić wynagrodzenie w miesiącu, w którym np. 10 dni miał zwolnienia chorobowego?