Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1147
Dodano: 25 kwietnia 2017

Proszę o informacje, czy z osobami (członkami i nie będącymi członkami), które wyodrębniły swoje lokale mieszkalne, należy podpisywać umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną?

Pytanie 1146
Dodano: 25 kwietnia 2017

W odpowiedzi na moje pismo Rada Nadzorcza przytoczyła decyzję nadzoru budowlanego, rzekomo dotyczącą mojej sprawy. Poprosiłam o udostępnienie mi tej decyzji do wglądu, gdyż decyzja o takim numerze nigdy nie została wydana w mojej sprawie. Rada poinformowała mnie, że udostępnianie dokumentów leży wyłącznie w kompetencji zarządu. Zdaniem Rady zarząd nie udostępni mi tej decyzji, gdyż tego typu dokument nie należy do katalogu dokumentów określonych w statucie, które zarząd jest zobowiązany udostępnić na żądanie członka Spółdzielni. Powołując się na tą decyzję, Rada równocześnie odmówiła pomocy - twierdząc, że ta decyzja wszystko wyjaśnia. Czy istotnie nie mam prawa wglądu do decyzji wymienionej w piśmie Rady? Byłoby to sprzeczne z innymi przepisami prawa.

Pytanie 1145
Dodano: 25 kwietnia 2017

W związku z planowaną inwestycją wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym, będącej częścią nieruchomości wspólnej, spółdzielnia podniosła stawki na fundusz remontowy nieruchomości. Podwyżka objęła lokale mieszkalne i użytkowe (sklepy), a także garaże usytuowane w budynku. Mamy wątpliwość czy koszty wymiany instalacji co powinny obciążać właścicieli garaży, które usytuowane są w obrębie tej samej nieruchomości, ale w których nie ma instalacji co.

Pytanie 1144
Dodano: 25 kwietnia 2017

Mam pytanie nabyłem ostatnio mieszkanie które znajduje się na ostatnim piętrze i oczywiście w nim pod sufitem i nie tylko jest masa rurek odpowietrzających od ogrzewania oczywiście , poszedłem do spółdzielni żeby zapytać czy mogę zlikwidować bo słyszałem ze w innych spółdzielniach w moim mieście pozwalają montując zawory kulkowe czy coś w tym rodzaju a oni do mnie że nie wyrażają na to zgody ponieważ jakieś tam problemy mieli z tym w niektórych lokalach itd . chciałem zapytać czy ja posiadając to mieszkanie na własność mogę robić z tym co chce czy muszę pytać spółdzielnie o zgodę?

Pytanie 1143
Dodano: 25 kwietnia 2017

Jaka jest podstawa prawna wykazywania prawa wieczystego użytkowania gruntu, otrzymanego decyzją administracyjną w dawnych latach, na funduszu zasobowym ?

Pytanie 1142
Dodano: 25 kwietnia 2017

Mam mieszkanie własnościowe w zasobach Spółdzielni . Nie jestem członkiem spółdzielni. W ubiegłym roku zapadła decyzja o likwidacji gazu w bloku.
Mieszkańcy wykazali się zrozumieniem i rzekomo większość była za likwidacją gazu . Kuchenki gazowe mają zastąpić kuchenki elektryczne. Spółdzielnia zaoferowała jako kuchenki na wymianę - kuchenki ceramiczne których koszt zakupu zaniżyła o ok30% . Z punktu widzenia ekonomicznego kuchenki ceramiczne są bardzo energochłonne . Większość mieszkańców nie chce tych ceramicznych o 30% tańszych od cen rynkowych ani indukcyjnych za które spółdzielnia z kolei dolicza plus 30% . Mieszkańcy sami są zmuszeni do zakupu ale kwota refundacji jest do tej zaniżonej o 30% więc lokator musi dopłacić ponad 50% wartości kuchenki jeżeli chce coś kupić sensownego. Nadmieniam że część kuchenek gazowych była wymieniona ostatnimi laty.
Napisaliśmy wspólnie protest do spółdzielni ale spółdzielnia nas ignoruje . Co możemy jeszcze zrobić aby kwota refundacji odpowiadała realnym cenom rynkowym . Czy w ogóle mamy jakieś prawa jako „nie-członkowie”?

Pytanie 1141
Dodano: 10 marca 2017

Proszę o pomoc w zaksięgowaniu operacji : spółdzielnia ma utworzony fundusz odtworzeniowy kotłowni konto 842 z dużą kwotą , w tym roku dokonaliśmy modernizacji komina jak zaksięgować taką operację ,chcielibyśmy dodać wartość modernizacji do środka trwałego i amortyzować.
Moje księgowanie było by takie:
wn 010/ 200 wystawca faktury
amortyzowała bym miesięcznie
ale jak zdjąć z 842?

Pytanie 1140
Dodano: 10 marca 2017

Spółdzielnia w wyniku ogłoszonego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu użytkowego, ustanowiła i przeniosła w odrębną własność lokal użytkowy. Lokal stanowił własność Spółdzielni, w przeszłości był wynajmowany i zaewidencjonowany na funduszu zasobów mieszkaniowych.
W wyniku przetargu uzyskano wartość 263 000 zł.
Wartość rynkowa: 262 000,00 zł
Wartość księgowa: 123 950,19 zł
Umorzenie: 39 973,88 zł
Wartość netto: 88 976,31 zł
Spółdzielnia rozliczyła w/w lokal dokonując waloryzacji w kwocie 178 023,69 zł i i przenosząc wartość lokalu i umorzenia na wkład budowlany, a następnie wyksięgowała wartość środka i wkładu. Środki wpłacone przeniosła na fundusz zasobowy Spółdzielni - środki wolne.
Pytanie: czy ewidencja jest poprawna, oraz czy powstaje dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeżeli tak, to od jakiej kwoty?

Pytanie 1139
Dodano: 10 marca 2017

Czy spółdzielnia żądająca i pobierająca opłaty od udowodnionych nieistniejących kosztów (wydatków) i nie zwracająca członkom należnych (i uznanych) bonifikat , oraz nawet nie wykazuje tego ani w b.z. ani w b.o. kolejnego roku obrachunkowego popełnia przestępstwo czy wykroczenie ? Na żądania zwrotu - nie reaguje. Przyznaje się do tego i obiecuje, że "kiedyś" to "rozliczy".
Czy może kończyć rok obrachunkowy bez przedstawiania "wyniku" uwzględniającego powyższe i rozpoczynać kolejny rok bez przedstawiania tzw. b.o. Zastanawiam się jak długo będzie "rodzić" każdego roku ? Lustratorzy też nie widzą większego problemu - "utworzyła rezerwę i kiedyś to rozliczy". Co Pan na to? długo może nas tak ograbiać ?

Pytanie 1138
Dodano: 10 marca 2017

Przejęłam księgowość po osobie która zrezygnowała z pracy w księgowości.( a ja dopiero zaczynam pracę w księgowości) Wiem ze zgodnie z wymogami komitetu rachunkowości szykują się zmiany w prowadzeniu ksiąg miedzy innymi winnam podzielić wkłady budowlane na członków i nieczłonków którzy przekształcili mieszkania proszę o podpowiedz jak do tych zmian się zabrać.