Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1157
Dodano: 25 kwietnia 2017

Gdzie powinnam ująć w bilansie 2016 wkłady budowlane. Osiedle było budowane w latach 90. W zobowiązaniach czy funduszach?

Pytanie 1156
Dodano: 25 kwietnia 2017

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może różnicować wysokości oplat na fundusz remontowy na członków i nie-członków?
Czy spółdzielnia może przeznaczyć nadwyżkę bilansowa na zasilenie funduszu remontowego, a następnie żądać od nie-członków wyrównania (dopłaty) do funduszu żeby zrównoważyć takie zasilenie dla członków?

Pytanie 1155
Dodano: 25 kwietnia 2017

Jedyny właściciel mieszkania zmarł. Pozostało zadłużenie z opłat za mieszkanie za życia zmarłego i rośnie dalej. Spadkobiercy są nieznani i nie skontaktowali się ze S M .
Jak należy postępować aby odzyskać zadłużenie i sprawa zadłużenia nie uległa przedawnieniu?

Pytanie 1154
Dodano: 25 kwietnia 2017

Za 2016 rok Spółdzielnia osiągnęła nadwyżkę bilansową netto w kwocie ponad 220 tys.zł. Chcielibyśmy w tym roku zakupić traktorek-ciągnik do koszenia i odśnieżania - koszt około 150 tys. zł.
Czy nadwyżkę bilansową w tej kwocie można przekazać na fundusz zasobowy i z tego funduszu sfinansować zakup traktorka - umorzenie będzie szło w ciężar funduszu, czy też należy postąpić inaczej?

Pytanie 1153
Dodano: 25 kwietnia 2017

Proszę o informację jakich dokonać księgowań dla lokali mieszkalnych przeniesionych w odrębna własność .Kwota wkładów budowlanych do wyksięgowania 805 (fundusz wkładów) przekracza minimalnie stan środków trwałych 010

Pytanie 1152
Dodano: 25 kwietnia 2017

Czy spółdzielnia w świetle uchwały NSA 2/15 z 19.10.2015 musi mieć zgodę właścicieli nie będących członkami spółdzielni na docieplenie budynku. W naszej ocenie nie jest to związane z eksploatacją i utrzymaniem - jak można coś utrzymywać i eksploatować czego jeszcze nie ma?

Pytanie 1151
Dodano: 25 kwietnia 2017

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Wystąpiłam do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ustalenie regulaminu zamawiania usług i robót budowlanych. Rada Nadzorcza nie odpowiada. Co zrobić? Czy mogę zaskarżyć jej bezczynność do Walnego Zgromadzenia?

Pytanie 1150
Dodano: 25 kwietnia 2017

Rada Nadzorcza mojej Spółdzielni uchwała zatwierdziła kalkulację stawki opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 4,05 zł/m2 obowiązującą od 1.01.2015r. Nie było zmiany uchwały RN. W zawiadomieniu Zarządu z dnia 20.03. 2015r przesłanym członkom podano, iż stawka w/w będzie obowiązywać od 01.07.2015r jednak nie w wysokości 4.05 zł/m2 a 4,30 zł/m2. A więc od członków pobierano w okresie od stycznia do czerwca 2015r zawyżoną opłatę o 0,45 zł/m2 w stosunku do obowiązującej do 31.12.2014r a od 1 lipca do 31.12.2015r o 0,25 zł/m2 w stosunku do stawki podanej w zawiadomieniu spółdzielni. Spowodowało to pobranie przez spółdzielnię moim zdaniem nienależnej kwoty w wysokości 174.965,28 zł. Na moje pismo zarząd w dniu 23.03.2016r odpowiada mi. że te nienależne pobrane środki były potrzebne na zabezpieczenie wkładu do pozyskania środków zewnętrznych na modernizację kotłowni. Uczyniono to w oparciu o wniosek zarządu do Rady Nadzorczej. Tych dokumentów zarząd nie przedstawił. Moim zdaniem zarząd mojej spółdzielni narusza prawo.

Pytanie 1149
Dodano: 25 kwietnia 2017

Od 2014 r., każdego roku budynek miał nadpłatę, czyli przychody z opłat były wyższe od kosztów eksploatacji (art. 6. ust. 1 usm). Spółdzielnia jednak rozpoczyna każdy rok BO= Czy jest to zgodne z prawem, aby nadpłata nie przechodziła na rok następny? Czy mamy prawo, jako członkowie sp-ni, żądać zwrotu kwot nadpłaty przypadających na każdy lokal i domagać się obniżenia opłat?

Pytanie 1148
Dodano: 25 kwietnia 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ma obowiązek przedstawić „sprawozdanie z działalności Zarządu” na Walnym Zebraniu za dany rok sprawozdawczy.
Co zrobić jeśli to sprawozdanie jest nieużyteczne, gdyż nie zawiera merytorycznych informacji, a wnoszone uwagi są przez Zarząd ignorowane. Bezpośrednia demokracja nie zdaje egzaminu, gdyż większość głosuje „za”, prowadzi to do wielkiej patologii.