Forum

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Pytanie 1167
Dodano: 03 stycznia 2018

Spółdzielnia nie posiadała i nie posiada lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnocie. Administruje wspólnotą na podstawie zawartej umowy o administrowanie. Wpłaty są wnoszone na rachunek wspólnoty. We wspólnocie zamieszkują właściciele lokali a kilku z nich jest członkami spółdzielni. którzy posiadają odrębną własność. Czy w takiej sytuacji można to traktować jako świadczenie dla członków spółdzielni czy należało by przyjąć jako świadczenie usługi dla innego podmiotu gospodarczego? Za usługę np. dostawy ciepła naliczyć podatek VAT 23%.

Pytanie 1166
Dodano: 03 stycznia 2018

W wyniku wejścia w życie noweli ustawy o SM członkami spółdzielni stały się osoby które posiadają prawo do lokalu bez obligu wniesienia wpisowego i wpłaty udziałów. Zgodnie z zapisami prawa spółdzielczego wszyscy członkowie spółdzielni mają prawo do podziału zysku z działalności gospodarczej spółdzielni . Jak to się ma do zapisów KC i innych ustaw korespondujących w zakresie zysków i strat w proporcji do posiadanych . udziałów. Pomijamy oczywiście pożytki z budynku w którym taki "członek " posiada prawo do lokalu W jakim zakresie taka osoba ma prawo do korzystania z funduszu zasobowego i czy wreszcie nie ma miejsca wzbogacenie się cudzym kosztem patrz tzw "członkowie pełnoprawni"?

Pytanie 1165
Dodano: 03 stycznia 2018

W naszej spółdzielni są trzy grupy zasobów Grupa budynków najstarszy licząca 15 bloków( 700 mieszkań) . Enklawa budynków 10cio letnich w liczbie 7..(300mieszkań) i tzw satelity w liczbie 6budynków ( 350 mieszkań) rozsiane po całym mieście.. W związku z faktem iż od kilku kadencji do 9 cio osobowej RN wybierają się w większości przedstawiciele enklawy najmłodszych budynków narzucając swoje potrzeby wszystkim ze strata dla pozostałych. Pojawiła się koncepcja aby wybory do Rady miały charakter proporcjonalny, poprzez określenie w statucie 5 miejsc w radzie dla 15 budynków a dla dwóch pozostałych grup po 2miejsca . Koncepcja ta została storpedowana przez 6 członów rady z grupy o najmniejszej liczbie mieszkań twierdzeniem że byłoby to pogwałceniem podstawowych zasad demokracji . Czy można prosić o odniesienie się do tej sprawy . Bo mamy wrażenie że ma miejsce zawłaszczanie spółdzielni . Jak skończy się kadencja żonie...., to do rady wchodzi mąż A jak brat zakończy kadencję to natychmiast wybierany jest drugi z braci. Czy to jest normalne ?

Pytanie 1164
Dodano: 03 stycznia 2018

Jestem członkiem Sp-ni Mieszkaniowej, w której dokonano tzw. termomodernizacji bloków. Przed ociepleniem stosowane były tzw. współczynniki obniżające w zależności od położenia mieszkań w bryle budynku. Po ociepleniu budynków współczynniki te podniesiono "po uważaniu". Na pytanie o przedstawienie mi jakiejś ekspertyzy energetycznej czy merytorycznych przeliczeń w/w współczynników odpowiedziano mi , że o wysokości nowych zadecydowała Rada Nadzorcza. Czy dyletanci z Rady działali zgodnie z przepisami, czy powinien być przeprowadzony jakiś bilans energetyczny, audyt itp?. Czy są jakieś podstawy prawne ustalania spraw cieplnych tak jak to było w przypadku niegdysiejszych współczynników i norm?

Pytanie 1163
Dodano: 03 stycznia 2018

Zostałam zatrudniona przez Zarząd Spółdzielni tj Prezesa i Wiceprezesa w Spółdzielni Mieszkaniowej w 2008r, w XI 2016r zostałam powołana na członka zarządu ( uchwała Rady Nadzorczej) w czerwcu 2017r walne zgromadzenie podjęło uchwałę o Zarządzie jednoosobowym. Nowy statut jeszcze nie został zarejestrowany przez Sąd. Komu w takim przypadku winnam złożyć wypowiedzenie?

Pytanie 1162
Dodano: 03 stycznia 2018

Mieszkam na parterze bloku spółdzielczego. Wejście do klatki nie posiada wiatrołapu,tylko bezpośrednie drzwi na klatkę schodową. Na parterze nie ma grzejnika i nie ma technicznej możliwości jego zamontowania. Na korytarzach , od pierwszego piętra wzwyż, grzejniki są. Czy w związku z tym mogę wystąpić do Sp-ni o obniżenie mi opłaty za tzw. ciepło ogólne za które płacę taką samą kwotę jak mieszkańcy mający ogrzewane korytarze klatek schodowych ?

Pytanie 1161
Dodano: 03 stycznia 2018

Chciałabym prosić o pomoc. Chodzi o księgowanie operacji opłat eksploatacyjnych. Mamy taką sytuację, iż mieszkaniec naszego osiedla zamkniętego wykonał porządki na pewną kwotę i napisał pismo o rozliczenie wykonanej pracy na poczet opłat eksploatacyjnych. Zarząd wyraził zgodę. Czy należny to zaksięgować kwotą ujemną tak jak księgujemy należność z tego tytułu czy będzie to stanowić koszt dla nas czy tylko zmniejszenie przychodu z tego tytułu.

Pytanie 1160
Dodano: 03 stycznia 2018

Spółdzielnia sprzedała nieruchomość niezabudowaną. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na GZM (wymianę chodników przy budynkach wielorodzinnych). Pytanie:
1. czy spółdzielnia zobligowana jest do zapłaty podatku PCC, jeżeli planuje przeznaczyć środki finansowe uzyskane ze sprzedaży na GZM?
2. jeżeli nie, to w jakim czasie należy pozyskane środki wydatkować, aby podatku od zbycia nieruchomości nie zapłacić?

Pytanie 1159
Dodano: 03 stycznia 2018

Nasza Spółdzielnia wybudowała 13 małych kotłowni gazowych dla każdego bloku osobną,w odrębnym murowanym budynku na gruncie przynależnym do budynku mieszkalnego. Inwestycję sfinansowano częściowo z wpłat mieszkańców/ właściciele i niewyodrębnieni/oraz kredytu. Po zakończeniu inwestycji stan zasobów mieszkaniowych podwyższy się o część kosztów kotłowni sfinansowanych przez mieszkańców niewyodrębnionych. Umorzenie tej wartości będzie obciążało fundusz mieszkaniowy i budowlany.
Mamy pytanie: Jak przyjąć na stan ŚT, czy podwyższyć wartość budynku mieszkalnego o wartość kotłowni do niego przynależnej, czy odrębnie pomieszczenia kotłowni (budynki pozostałe) i odrębnie wyposażenia (kotły) .Jaką stawkę umorzenia zastosować?

Pytanie 1158
Dodano: 03 stycznia 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa kupiła od osoby fizycznej grunt wraz z zabudową ( pawilon przeznaczony pod wynajem ). Czy księgowanie tej transakcji na środkach trwałych może wyglądać tak:
(+) Wn 011, (+) Ma 200 kontrahent
(-) Ma 803 - "F. zasobów mieszkaniowych - wolne środki z tytułu przekształceń" - cała wartość transakcji
(+) Ma 803/30 "F. zasobów mieszkaniowych - śr. trwałe zaliczane do mienia - pawilony" - cena zakupu pawilonu
(+) Ma 803/34 " F. zasobów mieszkaniowych - własność gruntów" - wartość gruntu
Czy prawidłowo będzie jak własności gruntów nie będziemy umarzać a umorzenia pawilonu będą obciążały f. zasobów mieszkaniowych - pawilony ( Wn 803/30 )