Firma

O nas

Firma powstała w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy.

W chwili obecnej świadczymy usługi doradcze szerokiej gamie posiadaczy i korzystających z mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu:

 • członkom i zarządom Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • właścicielom lokali i zarządom Wspólnot Mieszkaniowych,
 • lokatorom i zarządcom Komunalnych (gminnych) Zasobów Lokalowych,
 • członkom i zarządom Towarzystw Budownictwa Społecznego,
 • najemcom i prywatnym właścicielom nieruchomości,
 • osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości.

W chwili obecnej prowadzimy:

 • pozaksięgową ewidencję wspólnot mieszkaniowych obsługując ponad 2000 lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • księgi rachunkowe spółek prawa handlowego zarządzających nieruchomościami,
 • księgi rachunkowe spółdzielni mieszkaniowych,
 • ewidencje nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych,
 • współpracę z Związkami Rewizyjnymi Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie całego kraju w zakresie organizacji szkoleń kadry finansowo-księgowej.

Zmiany, jakie zachodzą na rynku przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, problemy interpretacyjne w zakresie objęcia podatkiem od towarów i usług transakcji kupna, sprzedaży i zamiany lokali na rynku pierwotnym i wtórnym oraz perspektywa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych między innymi dochodów wspólnot mieszkaniowych są przyczyną niepokoju, który rodzi wiele pytań i wątpliwości.

Naszym zadaniem jest pomóc Państwu w pokonywaniu występujących trudności, służyć swoim doświadczeniem i wiedzą gromadzoną przez wiele lat.

Dla Państwa potrzeb uruchomiliśmy nasz portal internetowy, korzystanie z którego jest bezpłatne dla wszystkich potencjalnych użytkowników.

Celem naszym jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami.

Jestem przekonany, że nasza oferta trafia w państwa zapotrzebowanie i będzie pomocna w codziennej pracy księgowym i zarządom nieruchomości.

Krzysztof Hubert Dziewior
Fotografia

Krzysztof Hubert Dziewior
Prezes Zarządu, Doradca Podatkowy numer wpisu 03347.
Lustrator Krajowej Rady Spółdzielczej nr 19/95.

Znany praktyk i doradca z dziedziny rachunkowości, autor wielu publikacji i książek, prezes Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego. Autor poradników na temat ewidencji kosztów i przychodów wspólnoty mieszkaniowej.

Marta Laskowska

 • Zastępca Prezesa Zarządu, Licencja MF 20760/2008,
 • Zarządca Nieruchomości, licencja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr 26392,
 • absolwentka Politechniki Śląskiej - mgr inż. zarządzania,
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego - licencjat z informatyki,
 • absolwentka Podyplomowego Studium Rachunkowości i Podatków Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Podyplomowego Studium "Strategiczne Planowanie Działalności Rozwojowej Przedsiębiorstw w Otoczeniu Europejskim" na SGH w Warszawie
 • absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim

Partnerzy firmy

Anna Sopyła

 • Główna Księgowa, Licencja MF 23924/2008,
 • absolwentka Akademii Finansów - mgr finansów i bankowości,
 • absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Akademii Finansów.

Paweł Zamorski

 • Księgowy,
 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek: politologia w zakresie nauk politycznych,
 • absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: bankowość i finanse, Podyplomowe Studia Bankowości,
 • absolwent kursu I stopnia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla kandydatów na księgowego – certyfikowany księgowy,
 • członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (nr w rej. 25/34859),
 • sygnatariusz Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.

Katarzyna Zbyszyńska

 • Księgowa,
 • absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – licencjat Finanse i Rachunkowość.

Małgorzata Czerwińska

 • Księgowa,
 • absolwentka Politechniki Warszawskiej - inż. chemii.

Sławomir Laskowski

 • Księgowy,
 • absolwent kursu Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych - Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach,
 • absolwent kursu Akademia Księgowości - MDDP Akademia Biznesu.

Marcin Rębowski

 • Kurier

Kontakt z nami

CI&DM Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

ul. Wołoska 52 pawilon 16, 02-583 Warszawa

tel. (22) 848-05-04

e-mail: biuro@dziewior.pl