Polecamy nowe skrypty autorstwa Krzysztofa Huberta Dziewiora:

Zamówienie można przesłać na adres e-mail:


lub pocztą na adres:
Centrum Informacji & Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o,
02-583 Warszawa ul Wołoska 52 pawilon 16,
Telefon (22) 848-05-04

pobierz druk zamówienia


Jednolity Plik Kontrolny w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od towarów i usług
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 10 maja 2021
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1249
Dodano: 10 maja 2021

Proszę o informację jak prawidłowo powinny być zaksięgowane poniższe operacje.
Spółdzielnia mieszkaniowa posiada kredyty mieszkaniowe na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych. Spłacane są one przez członków spółdzielni, którzy zajmują lokal mieszkalny obciążony tym kredytem zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Raty kredytu przez mieszkańców spłacane są wg Normatywu.
1) W jaki sposób należy zaksięgować operacje związane z naliczeniem normatywu (doliczany jest do czynszu mieszkańców) w danym miesiącu- poprzednia księgowa księgowała to na kontach:
201 Rozrachunki z tytułu czynszu WN
203 Rozrachunki z tytułu Normatywu MA
203 Rozrachunki z tytułu Normatywu WN
805 Fundusz Zapasowy z tytułu normatywu Ma
2) W jaki sposób należy zaksięgować operacje związane ze spłatą kredytu spółdzielni z naliczonymi odsetkami na rzecz banku dokonywaną co kwartał?

Pytanie 1252
Dodano: 10 maja 2021

Jesteśmy małą spółdzielnią mieszkaniowa, wystąpiliśmy o otrzymanie dotacji na termomodernizację budynku, zakwalifikowywaliśmy się do dotacji. Wszystkie koszty związane z tą termomodernizacją księgowaliśmy na konto – termomodernizacja budynku . Po zakończeniu inwestycji wszystkie wydatki zostały przedstawione w celu otrzymania dotacji. Otrzymaliśmy tylko 50% dotacji. I mam pytanie:
1.Czy wszystkie wydatki termomodernizacji zwiększają wartość środka trwałego budynku?
2.Jak mam prawidłowo zaksięgować pozostałe wydatki na które nie otrzymaliśmy dotacji, czy można obciążyć tymi wydatkami fundusz remontowy?

Pytanie 1250
Dodano: 10 maja 2021

Radca prawny pisze dla nas nowy statut. Czy koszt tej usługi zwiększy koszty zarządu czy też pozostałe koszty operacyjne?