Uwaga: zmiana adresu siedziby firmy

Aktualny adres to:
ul. Poznańska 17 lok. 13
00-680 Warszawa,
tel. (22) 848 05 04, kom. 721 48 05 04

Polecamy nowe skrypty autorstwa Krzysztofa Huberta Dziewiora:

Zamówienie można przesłać na adres e-mail:


lub pocztą na adres:
Centrum Informacji & Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o,
02-583 Warszawa ul Wołoska 52 pawilon 16,
Telefon (22) 848-05-04

pobierz druk zamówienia


Jednolity Plik Kontrolny w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od towarów i usług
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 10 maja 2021
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1248
Dodano: 10 maja 2021

Czy z środków funduszu remontowego danej nieruchomości można finansować wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz przeglądy roczne i pięcioletnie instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej w spółdzielni mieszkaniowej. Inspektor nadzoru pracuje na umowę zlecenie na czas nieokreślony (budowlaniec).

Pytanie 1249
Dodano: 10 maja 2021

Proszę o informację jak prawidłowo powinny być zaksięgowane poniższe operacje.
Spółdzielnia mieszkaniowa posiada kredyty mieszkaniowe na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych. Spłacane są one przez członków spółdzielni, którzy zajmują lokal mieszkalny obciążony tym kredytem zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Raty kredytu przez mieszkańców spłacane są wg Normatywu.
1) W jaki sposób należy zaksięgować operacje związane z naliczeniem normatywu (doliczany jest do czynszu mieszkańców) w danym miesiącu- poprzednia księgowa księgowała to na kontach:
201 Rozrachunki z tytułu czynszu WN
203 Rozrachunki z tytułu Normatywu MA
203 Rozrachunki z tytułu Normatywu WN
805 Fundusz Zapasowy z tytułu normatywu Ma
2) W jaki sposób należy zaksięgować operacje związane ze spłatą kredytu spółdzielni z naliczonymi odsetkami na rzecz banku dokonywaną co kwartał?

Pytanie 1256
Dodano: 10 maja 2021

Jaką stawkę należy przyjąć dla lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej? Pytanie dotyczy zimnej wody 8% czy 23%, jeżeli w spółdzielni mamy stawkę dla lokali użytkowych 23% czy jest to prawidłowe?