Polecamy nowe skrypty autorstwa Krzysztofa Huberta Dziewiora:

Zamówienie można przesłać na adres e-mail:


lub pocztą na adres:
Centrum Informacji & Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o,
02-583 Warszawa ul Wołoska 52 pawilon 16,
Telefon (22) 848-05-04

pobierz druk zamówienia


Jednolity Plik Kontrolny w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od towarów i usług
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 29 kwietnia 2019
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1200
Dodano: 29 kwietnia 2019

Spółdzielnia dociepla bloki mieszkalne, w których znajdują się lokale spółdzielcze i wyodrębnione. Roboty są finansowane z funduszu remontowego i traktowane jako remont budynku, nie obciążają wkładów.
Czy niezależnie od tego, wartość tych robót powinna zwiększać wartość środka trwałego? Jak powinien wyglądać zapis księgowy w takim przypadku? Czy potraktowanie tych robót jako modernizacji-ulepszenia środka trwałego spowoduje konieczność wyłączenia tych kosztów z kosztów podatkowych?

Pytanie 1197
Dodano: 29 kwietnia 2019

Bardzo proszę o pomoc w poprawnym księgowaniu następującej sytuacji:
W naszej Spółdzielni została przeprowadzona termomodernizacja budynków. W tym celu został utworzymy "Fundusz remontowy celowy" na który mieszkańcy dokonują comiesięcznych wpłat wg m2 mieszkanie wg stawki uchwalonej przez Radę Nadzorczą. W regulaminie tego Funduszu widnieje zapis, że mieszkańcy mogą dokonać wcześniejszej spłaty Funduszu po zakończeniu remontu wg otrzymanego rozliczenia.
Miesięczne wpłaty na FR celowy księgowane są: Ma kto 700/Wn 204 rozrachunki z mieszkańcem oraz rozliczane w koszty Wn "4"/Ma 490 oraz Wn "5"/Ma 856 FR celowy.
Czy przy dokonaniu przez mieszkańca wcześniejszej spłaty FR celowego w całości po rozliczeniu, należy ją zaksięgować w podobny sposób jak wpłaty miesięczne? jaki dokument powinien otrzymać mieszkaniec jako "potwierdzenie rozliczenia/wpłaty"?

Pytanie 1198
Dodano: 29 kwietnia 2019

Moje pytanie brzmi - jak powinno wyglądać prawidłowo księgowanie?
Fundusz celowy ze środków wpłacanych przez mieszkańców spółdzielni (Fundusz celowy - MA 810)
Budowa - zakupy (Fundusz celowy WN 810, MA 202)
Budowa kotłowni - zakupy (WN 080, MA 202)
Oddana do użytku - OT (WN 012, MA 080)
Jak rozliczyć fundusz celowy??