Polecamy nowe skrypty autorstwa Krzysztofa Huberta Dziewiora:

Zamówienie można przesłać na adres e-mail:


lub pocztą na adres:
Centrum Informacji & Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o,
02-583 Warszawa ul Wołoska 52 pawilon 16,
Telefon (22) 848-05-04

pobierz druk zamówienia


Jednolity Plik Kontrolny w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od towarów i usług
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 26 sierpnia 2019
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1207
Dodano: 26 sierpnia 2019

Czy Walne Zgromadzenie Spółdzielni może podjąć uchwałę o zmianie do statutu polegającą na wprowadzeniu zasady tajnego głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu? Jak wiemy, członkowie często w swoich decyzjach kierują się emocjami, animozjami, niechęcia do członków Zarządu traktując ich  jako tych winnych różnych międzysąsiedzkich rozgrywek i kłótni. Podczas powiedzeń Walnego Zgromadzenia często nie odnoszą się do merytorycznej części porządku obrad  świadczącej o dobrym zakończeniu roku gospodarczego, czego uwieńczeniem winno być udzielenie absolutorium lecz skupiają się na swoich bieżąch sprawach, niezałatwionych natychmiast,” tu i teraz”. One właśnie rzutują na decyzje o głosowaniu nad absolutorium. Jakkolwiek jawność głosowania studzi czasami te emocje, tak tajne głosowanie może sprzyjać przewadze emocji nad rozsądna oceną dokonań Zarządu. Czy można temu zapobiec? Przedstawiłam sytuację, gdy praca w Spółdzielni kierowana jest prawidłowo, rzetelnie, są osiągane dobre wyniki, nie ma żadnych sytuacji niewłaściwych, niezgodnych z prawem, panuje uczciwość.