Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za rok 2014

W dniu 4 lutego 2015 odbyło się szkolenie dotyczące sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014, nadal można zakupić materiały szkoleniowe.

Cena za komplet: 123 zł (z VAT).
Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:

W sprzedaży skrypty dotyczące

polityki rachunkowości, nowelizacji ustawy o podatku VAT i CIT wg stanu na dzień 1 stycznia 2013

zobacz więcej

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: wczoraj
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1133
Dodano: 16 stycznia 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych. Po wybudowaniu spółdzielnia przenosi aktem notarialnym na odrębną własność członka budynek mieszkalny wraz z działką. Po akcie notarialnym spółdzielnia nie zarządza tymi budynkami.
Ustawa o prawach konsumenta z 30.05.2014r. wprowadza 5 letni okres rękojmi za wady budynku i nieruchomości oraz kodeks cywilny art.556-576.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi z jakich środków finansować ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi, gdyż spółdzielnia nie prowadzi działalności eksploatacyjnej i nie posiada funduszu remontowego. Czy utworzenie funduszu rezerwowego na prace nieprzewidziane oraz wynikające z rękojmi na budynki mieszkalne będzie zwolnione z podatku dochodowego w ramach działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi? W statucie spółdzielnia ma wpisane, że może tworzyć fundusze celowe.

Pytanie 1126
Dodano: 16 stycznia 2017

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu usługowego wolnostojącego. Lokal został wybudowany z własnych środków. Czy spółdzielnia ma prawo do pobierania opłat? Jeśli tak to do jakich?

Pytanie 1135
Dodano: 16 stycznia 2017

Jak prawidłowo powinno wyglądać na kontach księgowanie podatku VAT od faktur zakupu i sprzedaży rozliczanego kwartalnie współczynnikiem proporcjonalności?