Polecamy nowe skrypty autorstwa Krzysztofa Huberta Dziewiora:

Zamówienie można przesłać na adres e-mail:


lub pocztą na adres:
Centrum Informacji & Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o,
02-583 Warszawa ul Wołoska 52 pawilon 16,
Telefon (22) 848-05-04

pobierz druk zamówienia


Jednolity Plik Kontrolny w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od towarów i usług
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 29 kwietnia 2019
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1197
Dodano: 29 kwietnia 2019

Bardzo proszę o pomoc w poprawnym księgowaniu następującej sytuacji:
W naszej Spółdzielni została przeprowadzona termomodernizacja budynków. W tym celu został utworzymy "Fundusz remontowy celowy" na który mieszkańcy dokonują comiesięcznych wpłat wg m2 mieszkanie wg stawki uchwalonej przez Radę Nadzorczą. W regulaminie tego Funduszu widnieje zapis, że mieszkańcy mogą dokonać wcześniejszej spłaty Funduszu po zakończeniu remontu wg otrzymanego rozliczenia.
Miesięczne wpłaty na FR celowy księgowane są: Ma kto 700/Wn 204 rozrachunki z mieszkańcem oraz rozliczane w koszty Wn "4"/Ma 490 oraz Wn "5"/Ma 856 FR celowy.
Czy przy dokonaniu przez mieszkańca wcześniejszej spłaty FR celowego w całości po rozliczeniu, należy ją zaksięgować w podobny sposób jak wpłaty miesięczne? jaki dokument powinien otrzymać mieszkaniec jako "potwierdzenie rozliczenia/wpłaty"?

Pytanie 1204
Dodano: 29 kwietnia 2019

Jestem świeżo upieczona księgową w spółdzielni z tego powodu proszę o informacje gdyż mam problem z interpretacja ustawy o spółdzielniach art 6 który mówi, że różnica między kosztami
eksploatacji i utrzymania nieruchomości zasila przychody lub koszty roku następnego - odwołując się do ust 4( jakie lokale i z jakim tytułem prawnym ma prawo do zasilenia kosztów i przychodów). Proszę o szczegółową odpowiedź czy lokale inne niż mieszkaniowe z tytułem własnościowe i odrębne saldo ( przychody-koszty) przechodzi na rok następny?

Pytanie 1203
Dodano: 29 kwietnia 2019

Proszę o podpowiedź czy Zarząd Spółdzielni może obniżyć wartość mieszkania wystawionego na przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności?
Nadmieniam iż lokal zajmowany był na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Członek zrezygnował z członkostwa w spółdzielni przed nowelizacja usm i opróżnił lokal. Wartość lokalu została ustalona na podstawie operatu szacunkowego. Od 9 miesięcy mieszkanie wystawiane jest bezskutecznie na sprzedaż.