Polecamy nowe skrypty autorstwa Krzysztofa Huberta Dziewiora:

Zamówienie można przesłać na adres e-mail:


lub pocztą na adres:
Centrum Informacji & Doradztwa Mieszkaniowego Sp. z o.o,
02-583 Warszawa ul Wołoska 52 pawilon 16,
Telefon (22) 848-05-04

pobierz druk zamówienia


Jednolity Plik Kontrolny w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)

Wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od towarów i usług
stan na 1 styczeń 2018 roku

zobacz spis treści pobierz spis treści (PDF)Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 4 dni temu
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1247
Dodano: 10 maja 2021

1.W budynku stanowiącym jedną nieruchomość znajdują się lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i lokal użytkowy stanowiący odrębną własność. Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieruchomości kształtują się następująco: lokale mieszkalne -  niedobór w wysokości 4.000 zł
Lokal użytkowy własnościowy  - nadwyżka  8.000 zł (po opodatkowaniu)
Lokal użytkowy wyodrębniony -  nadwyżka 6.000 zł (po opodatkowaniu)
Wyniki są ewidencjonowane osobno na koncie 647.
Czy wyniki należy zsumować, potraktować jako jeden wynik z nieruchomości i uwzględnić w kalkulacji opłat dla całej nieruchomości tzn. lokali mieszkalnych i użytkowych  razem, czy odrębnie w takich wysokościach w jakich zostały osiągnięte?
2. W budynku administracyjnym Spółdzielni (mienie spółdzielni) znajduje się lokal użytkowy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Wynik z eksploatacji i utrzymania tego lokalu po opodatkowaniu, ewidencjonowany na koncie 647 to nadwyżka 15.000 zł (od lat co roku występuje tam nadwyżka) Czy utrzymywanie jej i brak skalkulowania w opłatach jest prawidłowe?

Pytanie 1255
Dodano: 10 maja 2021

Mieszkanie stanowi odrębną nieruchomość. Po zmianie właściciela na mnie w akcie notarialnym jest dużo danych osobowych mojego rodzeństwa, mamy i zmarłego taty (zniesienie współwłasności). Chce zgłosić zmianę w spółdzielni? Czy wystarczy okazanie aktu/księgi wieczystej? Czy konieczna jest kopia dokumentu?

Pytanie 1252
Dodano: 10 maja 2021

Jesteśmy małą spółdzielnią mieszkaniowa, wystąpiliśmy o otrzymanie dotacji na termomodernizację budynku, zakwalifikowywaliśmy się do dotacji. Wszystkie koszty związane z tą termomodernizacją księgowaliśmy na konto – termomodernizacja budynku . Po zakończeniu inwestycji wszystkie wydatki zostały przedstawione w celu otrzymania dotacji. Otrzymaliśmy tylko 50% dotacji. I mam pytanie:
1.Czy wszystkie wydatki termomodernizacji zwiększają wartość środka trwałego budynku?
2.Jak mam prawidłowo zaksięgować pozostałe wydatki na które nie otrzymaliśmy dotacji, czy można obciążyć tymi wydatkami fundusz remontowy?