Zajmujemy się profesjonalnie pełnym zakresem obsługi spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowej oraz pozaksięgowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych.

Zapraszamy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 848-05-04
Bądź drogą elektroniczną:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego

pobierz PDF

Witamy

CIiDM powstało w październiku 1991 roku i w swoich założeniach miała służyć pomocą lokatorom oraz posiadaczom spółdzielczych praw do lokali. Niemniej dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce stworzył zupełnie nową perspektywę rozwoju Firmy

Dziś naszym celem jest dostarczanie spółdzielniom mieszkaniowym rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, oferowanie wspólnotom mieszkaniowym pełnej gamy usług wspomagających proces zarządzania nieruchomością wspólną, osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości służenie pomocą w zakresie prawidłowego dokumentowania uzyskiwanych pożytków a członkom spółdzielni mieszkaniowych i właścicielom lokali pomaganie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w kontaktach z Zarządami. Zobacz więcej

Ostatnio na forum

Aktualizacja: 25 kwietnia 2017
Pytania dotyczące spółdzielni mieszkaniowychPytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych
Pytanie 1152
Dodano: 25 kwietnia 2017

Czy spółdzielnia w świetle uchwały NSA 2/15 z 19.10.2015 musi mieć zgodę właścicieli nie będących członkami spółdzielni na docieplenie budynku. W naszej ocenie nie jest to związane z eksploatacją i utrzymaniem - jak można coś utrzymywać i eksploatować czego jeszcze nie ma?

Pytanie 1154
Dodano: 25 kwietnia 2017

Za 2016 rok Spółdzielnia osiągnęła nadwyżkę bilansową netto w kwocie ponad 220 tys.zł. Chcielibyśmy w tym roku zakupić traktorek-ciągnik do koszenia i odśnieżania - koszt około 150 tys. zł.
Czy nadwyżkę bilansową w tej kwocie można przekazać na fundusz zasobowy i z tego funduszu sfinansować zakup traktorka - umorzenie będzie szło w ciężar funduszu, czy też należy postąpić inaczej?

Pytanie 1148
Dodano: 25 kwietnia 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ma obowiązek przedstawić „sprawozdanie z działalności Zarządu” na Walnym Zebraniu za dany rok sprawozdawczy.
Co zrobić jeśli to sprawozdanie jest nieużyteczne, gdyż nie zawiera merytorycznych informacji, a wnoszone uwagi są przez Zarząd ignorowane. Bezpośrednia demokracja nie zdaje egzaminu, gdyż większość głosuje „za”, prowadzi to do wielkiej patologii.